Зар мэдээ

Төрийн үйлчилгээг хөнгөн шуурхай хүргэх, төрийн байгууллага, иргэд хоорондын харилцаа холбоог сайжруулах, төрийн албан хаагчдыг хуулиар хүлээсэн үүргээ хэрхэн биелүүлж байгаад хяналт тавих, илэрсэн дутагдал зөрчлийг түргэн шуурхай арилгах зорилгоор сумын ЗДТГ-ын дэргэд НЭЭЛТТЭЙ УТАС 80574700 дугаар ажиллаж байна. +++ Тус "Нээлттэй утас" нь иргэдийн өргөдөл, санал, гомдлыг хүлээн авч эрх хэмжээний хүрээнд шийдвэрлэх буюу эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд уламжлах юм. Ирсэн санал хүсэлт, гомдлыг ажлын 1-5 өдрийн дотор шуурхай шийдвэрлүүлэн тухайн иргэнд хэрхэн шийдвэрлэсэн талаарх хариуг өгч ажиллаж байгаа юм.

Санал асуулга

helper DB function reports no errors

Энд санал асуулга оруулна.


Total votes:

Статистик

1002351
Өнөөдөр
Өчигдөр
Энэ долоо хоногт
Өнгөрсөн долоо хоногт
Энэ сард
Өмнөх сард
Нийт
464
1304
3008
992381
26312
43344
1002351

Your IP: 54.226.58.177
Server Time: 2019-01-23 06:57:41

Үйл ажиллагааны тайлан

Үйл ажиллагааны тайлан ...

Сумын Засаг даргын 2012-2016 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр

ДОРНОД аймгийн БАЯН-УУЛ СУМЫН засаг даргын 2012-2016 онд

хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр

 

 

НЭГ. ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООТОЙ ХАРИУЦЛАГАТАЙ ТӨР

 

Нутгийн өөрөө удирдах байгууллага ИТХуралтай нягт хамтран ажиллаж, төрийн байгууллагын ил тод, шуурхай, хариуцлагатай байдлыг хангаж, авлига, шударга бус байдлыг үгүй болгож, хүнд суртлыг багасган, иргэд, олон нийтийн оролцоог хангасан сайн засаглалыг хэрэгжүүлж, иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээг үр дүнтэй, хүртээмжтэй болгоно.

1.1. Иргэдийн оролцоотойгоор сумын төвийн ерөнхий төлөвлөгөөг шинэчлэн сум хөгжүүлэх стратеги төлөвлөгөөг боловсруулан “Сумын төвийн шинэчлэл-Жишиг сум” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ.

1.2. Иргэдэд үйлчлэх ”Нэг цонх”-ны үйлчилгээг бүрэн утгаар нь нэвтрүүлж, байгууллагуудын иргэдэд үйлчлэх хугацааг нэмэгдүүлэн чанаржуулах, Төрийн байгууллагуудын дотоод ажлын цагийг өөрчилж, иргэдэд нээлттэй, түргэн шуурхай, хүнд суртал, чирэгдэлгүй үйлчлэх боломжийг бүрдүүлнэ .

1.3. Сумын ИТХурал болон Засаг даргын Тамгын газар, байгууллагуудын үйл ажиллагааны мэдээллийг хөдөөгийн иргэдэд түргэн, шуурхай хүргэх зорилгоор, FM РАДИО, орон нутгийн телевизийн сувгийг нэвтрүүлэх ажлыг шат дараатай хэрэгжүүлнэ.

1.4. Нутгийн захиргааны шинэ ордонтой болох, уг хөрөнгийн эх үүсвэрийг бий болгох ажлыг зохион байгуулан ашиглалтад оруулж, төрийн байгууллагуудыг оновчтой байршуулан иргэдэд нэг цэгээс үйлчлэх боломжийг бүрдүүлнэ.

1.5. Байгууллагын болон Хүний нөөцийн хөгжлийг хангах зорилгоор Төрийн албан хаагчдын хариуцлага, ёс зүйг дээшлүүлэн ур чадварийг нэмэгдүүлж, тэдгээрийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, гэрээний биелэлтэд хяналт тавьж, байгууллага бүрийг суралцагч байгууллага болгон хөгжүүлнэ.

1.6. Суманд үйл ажиллагаа явуулж буй төрийн бус байгууллагуудын хамтын ажиллагааг сайжруулж, орон нутагт хийгдэж буй хөрөнгө оруулалтыг давхардалгүйгээр оновчтой зохион байгуулах, төрийн байгууллагын зарим чиг үүргийг гэрээгээр гүйцэтгүүлэн үр дүнг үнэлэн иргэдэд мэдээлж байх.

 

1.7. Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, нийгмийн хэв журмыг хамгаалах үүднээс Цагдаагийн тасгийг орчин үеийн техник хэрэгсэл, цагдаагийн кабонтой болгож, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөлийн ажиллагааг сайжруулж, иргэдийн оролцоо дэмжлэгийг авч ажиллах, санхүүжилтын эх үүсвэртэй болгоно.

1.8. Архи согтууруулах ундаа хэрэглэдэггүй эрүүл идэвхтэй амьдралын хөдөлгөөнийг өрнүүлж, архидалтын эсрэг үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бус байгууллага, иргэдийг дэмжинэ, мөн согтууруулах ундаа борлуулдаг аж ахуйн нэгжүүдийг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд татан оролцуулж нийгмийн хариуцлагыг дээшлүүлж, Засаг даргын дэргэд архидан согтуурахтай тэмцэх сан байгуулна.

1.9. Багуудын нутаг дэвсгэрийн цэсийг хүн амын тоо, байршлыг харгалзан шинэчлэн тогтоож, багийн Засаг дарга нарыг чадавхжуулж, тэдгээрийн үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлтээ иргэдэд тайлагнан үнэлүүлэх журамд шилжүүлнэ. Мөн төвийн 2 багийг байртай болгох ажлыг хийж гүйцэтгэнэ.

1.10. Төсвийн хөрөнгөөр хийж гүйцэтгэх ажил, үйлчилгээ, иргэдийн оролцоо, саналыг үндэслэн шийдвэр гаргаж, тендерийн будлиан, төсөл сонгон шалгаруулалт, газрын наймаа, авилга хээл хахуулыг халах зорилгоор төсвийн хөрөнгөөр бараа, үйлчилгээ худалдан авах үйл ажиллагааг, газар олголтыг иргэд, олон нийтийн хяналтан дор ил тод явуулна.

1.11. Хяналт - шинжилгээ, үнэлгээний бие даасан вэб сайттай болох замаар мэдээллийн сан үүсгэж сум, байгууллагуудыг хяналт шинжилгээ, үнэлгээний цогц мэдээллээр хангах ажлыг судлан шийдвэрлэх, Цахим засаглал” хөтөлбөрийн хүрээнд сумын ИТХ-ын тогтоол, Засаг даргын захирамжийг онлайнаар иргэдэд хүргэх, иргэд хүссэн мэдээллээ сумын төвөөс, гар утаснаасаа авах боломжоор хангах.

1.12. Төрийн байгууллагад ашиглагдаж байсан зарим барилгыг өөрчлөн засварлаж, бизнесийг дэмжих төв, нийтийн байрны тоог нэмэгдүүлнэ.

1.13. Сумын Засаг даргын Тамгын газар, Мэргэжлийн хяналтын газар, Хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэгтэй гурвалсан гэрээ байгуулж иргэдийн эрх ашиг, хэрэглэгчдийн аюулгүй байдал, шударга өрсөлдөөнийг хангаж ажиллах ба ҮЭ-ийн байгууллагатай мөн хамтын гэрээтэй ажиллаж, хөдөлмөрийн маргааныг зохицуулах зөвлөл, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зөвлөлтэй хамтран иргэдийн эрх ашгийг хамгаалан ажиллана.

 

ХОЁР. ГАДААД ХАРИЛЦААГ ӨРГӨЖҮҮЛЭХ

2.1.1. Гадаад харилцаа, батлан хамгаалах салбарын талаар

2.1. ОХУ-той харилцах сайн хөршийн уламжлалт харилцаагаа сэргээж, харилцан үр ашигтай ажиллах зарчмыг үндэслэн ажиллана. /Эвт модны наадам хийдэг болно/.

2.2. Гадаад харилцааны талаарх бодлогыг өргөжүүлж, Агын районд төлөөлөгчийн албатай болно.

2.2. Чита мужийн Ага, Кыра”-ийн районы Эрүүл мэнд, Сургууль Соёлын байгуулагуудтай шефийн харилцаа тогтооно.

2.3. Хил орчмын худалдааг өргөтгөх, иргэдийн түр хугацаагаар хил нэвтрэх боломжийг нэмэгдүүлэх, гадаадад зорчих иргэдийнхээ эрх ашгийг хамгаалж, эрх зүйн болон эмнэлгийн тусламж үзүүлэх боломжийг бүрдүүлнэ.

2.4. Батлан хамгаалах салбарын талаарх хууль тогтоомжийг бүхий л талаар дэмжин, хамтын ажиллагааг сайжруулан, иргэн-цэргийн харилцааг бэхжүүлж, иргэдэд эх оронч үзлийг төлөвшүүлэхэд чиглэгдсэн сургалт, төслийн ажлыг дэмжин ажиллана.

2.5. Гамшиг ослын голомтод үйл ажиллагаа явуулахад хэрэглэгдэх багаж, тоног төхөөрөмжөөр хангах бүх талын арга хэмжээг авна.

2.6. Сумын хил дагуу гал түймэрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх загоныг татах ажлыг зохион байгуулах талаар аймгийн Засаг даргатай гэрээ байгуулан ажиллана.

2.7. Малын хулгайтай тэмцэх хөтөлбөр боловсруулж, мэдээллийн тогтолцоог бүрдүүлэнэ.

 


ГУРАВ. ЭДИЙН ЗАСАГ ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО

3.1.      Эдийн засаг, бизнесийн орчин төсөв, санхүүгийн талаар

 

Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийг бий болгох, бизнест ээлтэй орчин бүрдүүлэх замаар эдийн засгийн тогтвортой өсөлтийг хангах, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, иргэдийн амжиргааны түвшинг дээшлүүлэхэд эдийн засгийн бодлогын зорилт оршино.

3.1.1. Засгийн газрын санхүүгийн мэдээллийн нэгдсэн сүлжээ болон орон нутгийн мэдээллийн технологийн нөөц боломжийг ашиглан сумын төсөв, санхүү, худалдан авах ажиллагааны мэдээлэл, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний ажлын ил тод байдлыгнээлттэй болгоно.

3.1.2. Нэг талаас бизнесийн орчныг сайжруулах нөгөө талаас далд эдийн засгийг бууруулж, татварын орлогын бааз суургийг нэмэгдүүлэх зорилгоор дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ.

Үүнд:

  • Татварын байцаагчын үйл ажиллагаатай холбоотойгоор бизнес эрхлэгчдэд учирч байгаа зарим саад бэрхшээлийг арилган, татвар төлөх, тайлагнах үйл ажиллагааг хялбаршуулах замаар татвар төлөгчдийн цаг хугацаа, зардлыг хэмнэх.
  • Татварын байцаагчын үйл ажиллагааг нийтэд ил тод, нээлттэй болгох арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ.
  • Татвар хураалт, хяналт шалгалтын чанарыг сайжруулж, татварын албаны мэдээллийн сантай болох, иргэд, ААНэгж татвараа сайн дураараа төлөх, үүрэг хариуцлагаа ухамсарлан биелүүлэх нийгмийн сэтгэл зүйг төлөвшүүлэх ажлыг эрчимжүүлж ажиллана.

3.1.3. Орон нутгийн төсөв, хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийг боловсруулахад иргэдийн оролцоог хангах, төсвийн шинэчлэлийн хүрээнд татварын хуулийн өөрчлөлтүүдтэй уялдуулан төсвийн орлого дахь татварын ачаалалыг багасгах чиглэлээр хүчин чармайлт тавьж ажиллана.

3.1.4. Төрийн болон хувийн хэвшлийн ААНэгж байгууллагын нягтлан бодох бүртгэлийн чанарыг сайжруулах ажлын хүрээнд санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн ажилтнуудын мэдлэг ур чадварыг дээшлүүлэх чиглэлээр хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлнэ.

 


ДӨРӨВ. ҮЙЛДВЭР, БАРИЛГА, ДЭД БҮТЦИЙН ТАЛААР

4.1.Орчин үеийн шаардлага хангасан тохилог зочид буудал барьж ашиглалтад оруулна.

4.2. Барилгын материалын үйлдвэрлэлийг дэмжиж, барилгын дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлнэ.

4.3. Сумын төвд дулааны болон цэвэр, бохир усны шугам сүлжээг шинээр тавьснаар амины орон сууцны хороолол баригдах эхлэлийг тавьж, “..... айлын орон сууц” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж хүн амын ая тухтай амьдрах орон сууцны хангамжийг нэмэгдүүлж, жишиг хорооллыг байгуулна.

4.4. Мах, сүү, арьс шир боловсруулах, ноос угаах үйлдвэр байгуулах санал санаачлагыг дэмжинэ.

4.5. Аймгийн Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих дэд сан”-гаас хөнгөлөлтэй зээл авахад нь бизнэс эрхлэгчдэд дэмжлэг үзүүлэнэ. /5,0 тэрбумаас доошгүй төгрөгийн эх үүсвэртэй/.

4.6 Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих, ажилгүйдлийг бууруулах, бизнесийн сургалт ахуйн үйлчилгээг сайжруулах зорилгоор “Нутгийн иргэдийн хөгжил, ахуйн үйлчилгээний төв” байгуулна.

4.7. Сумын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамыг сэргээн засварлах, өргөтгөх арга хэмжээ авна. /Толгойг 1500-2000 КВ болгох/.

4.8. Хөдөөгийн 3-н багийн төвийг сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэрээр хангана.

4.9. Сумын хөгжлийн санг 300,0 саяаас доошгүй төгрөгийн эх үүсвэртэй болгоно.

4.10. Дулааны алдагдал багатай Канад барилгын технологийг нэвтрүүлж, дулаалгын материалд монгол хонины ноосыг ашиглах үйлдвэрлэлийг дэмжинэ.

4.11. Хуурай хөндийд төмөр бетон гүүр шинээр барина.

4.12. Үүрэн телефоны хамрах хүрээ, сүлжээг өргөтгөнө. /Жи мобилийн станцыг өндөр хүчдэлд холбоно/.

4.13. Сумын төвийн гудамж, гэр хорооллын зохион байгуулалт, эмх цэгцийг шинэчлэн өөрчилж, тээврийн хэрэгслийн саадгүй зорчих нөхцлийг бүрдүүлнэ.

4.14. Сумын төвийн авто замын сүлжээг шинээр зохион байгуулж, сумын төвийн гол замуудын тэмдэг тэмдэглэгээг хийж аюулгүй байдлыг хангах ба төв болон туслах замуудыг шинэчлэн хатуу хучилттай, гэрэлтүүлэгтэй болгоно.

4.15. Мод үржүүлэгийн газрыг цахилгааны төвлөрсөн эх үүсвэрт холбоно.

4.16. 10 айлын орон сууцыг нүүлгэн шилжүүлнэ.

4.17. “Залуус” хороолол барьж байгуулна.

4.18. Иргэдийн шинээр өмчилж авсан газарт цахилгаан, эрчим хүч зэрэг дэд бүтцийн асуудлыг шийдвэрлэнэ.

4.19. Сумын төсөвт байгууллагуудыг нэгдсэн болон бие даасан халаалтын систем, төвлөрсөн шугам сүлжээнд холбох ажлыг эхлүүлнэ.

4.20. Махны нийлүүлэлтийн шинэ тогтолцоог бүрдүүлнэ. Сумын хүн амын хэрэгцээт махны үнийг жилийн турш тогтвортой байлгах зорилго бүхий “Нөөцийн сан” байгуулна.

4.21. Суманд хүнсний ногоо болон малын гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг бэлтгэх, анхан шатны боловсруулалт хийх, хөдөө аж ахуйн бараа, түүхий эдийн биржийг бий болгож, хүнсний ногооны хүлэмж, зоорь байгуулахыг дэмжинэ.

4.22.Талх, нарийн боов, сүү цагаан идээ, мах, махан бүтээгдэхүүн болон малын гаралтай түүхий эд боловсруулдаг жижиг үйлдвэр, цехийг зах зээлийн эрэлт хэрэгцээнд нийцүүлэн оновчтой хэлбэрээр зохион байгуулан ажиллуулахыг дэмжинэ.

4.23. “Нэг сум-нэг бүтээгдэхүүн” хөдөлгөөнийг улам эрчимжүүлэн брэнд бүтээгдэхүүнийг үйлдвэржүүлэн хөгжүүлнэ.

4.24. Эрээний модны үйлдвэрийн суурин дээр гэр ахуйн мод, модон бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл байгуулах санал санаачлагыг дэмжинэ.

4.25. Зөгийн аж ахуйг өргөжүүлж, мах, махан бүтээгдэхүүн боловсруулах үйлдвэр байгуулах санал санаачлагыг дэмжинэ.

4.26. Хүнсний ногоо, жимс даршлах, савлах, жимсний чанамал, тетрапак савлагаатай жүүс бэлтгэх, малын гаралтай түүхий эд боловсруулах үйлдвэрийг сумандаа байгуулна.

4.27 Хувийн хэвшилтэй хамтран бизнес форум тогтмол зохион байгуулж, тодорхой асуудлууд шийддэг болно. 

4.28. Иргэдийн газар өмчлөлийг эрчимжүүлж, өмчилсөн газраа барьцаалан санхүүгийн эх үүсвэртэй болох бодит боломжийг бүрдүүлнэ.


4.29. Дунд хугацааны хөтөлбөрт үндэслэн хөрөнгө оруулалтаар барих объектуудын техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсвийг өмнөх онд нь бэлэн болгох зарчмыг хэрэгжүүлнэ.

4.30. Сумын ИТХ-ын дэргэд эдийн засаг, санхүүгийн шинжээчид, судлаачдаас бүрдсэн хөрөнгө босгох төслийн багтай болох

4.31. Орон нутгийн үйлдвэрлэлийг дэмжих, орон нутгийнхаа бүтээгдэхүүнийг хэрэглэх хөдөлгөөн өрнүүлж, жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг гадаад, дотоодод сургалтад хамруулах, туршлага судлуулах.

4.32. Сумын хүүхдийн цэцэрлэг шинээр барина. Мөн эрээн багт хүүхдийн цэцэрлэг барина.

 

ТАВ. ИРГЭНД ХҮРТЭЭМЖТЭЙ НИЙГМИЙН ХӨГЖИЛ

 

5.1. Эрүүл иргэн эх орны баялаг

 

Чанартай, шуурхай эрүүл мэндийн үйлчилгээ  авах боломжийг иргэн бүрт олгох нь эрүүл мэндийн салбарын үндсэн зорилт мөн.

5.1. Сумын хүн амын эрүүл мэндийн байдлыг хянан тандаж мэдээлэх, ард иргэдийг жилд нэг удаа үнэ төлбөргүй үзлэг, шинжилгээнд бүрэн хамруулах тогтолцоо бүрдүүлж, хөдөлгөөнт нүүдлийн эмнэлэг ажиллуулна.

5.2. Хүн амын дархлаажуулалтыг сайжруулах аяныг эрчимжүүлж, халдварт өвчнийг шат дараатай бууруулах арга хэмжээ авч ажиллах болон эх, нялхсын эндэгдлийг эрс бууруулна.

5.3. МУ-ын Засгийн газраас “Эрүүл хүүхэд” аяны хүрээнд судалгаанд хамрагдсан хүүхдүүдийн өсөлт, бойжилтонд хяналт тавин, шүд цооролт, хараа, сонсголын согогийг эмчлэн эрүүлжүүлэх арга хэмжээ авна.

5.4. Сум дундын эмнэлгийн иргэдэд хүргэх үйлчилгээ, чанарыг сайжруулах оновчтой менежмент нэвтрүүлэн хэрэгжүүлж, анхан шатны тусламж иж бүрнээр үзүүлдэг “Эрүүл мэндийн төв“ болгон бэхжүүлнэ.

5.5. Эрүүл мэндийн даатгалтай иргэн эрүүл мэндийн байгууллагаас тусламж үйлчилгээ авах боломжтой болгоход чиглэсэн арга хэмжээ авна.

5.6. Эмч, мэргэжилтнүүдийг гадаад, дотоодын орнуудад мэргэжил дээшлүүлэх боломжоор хангаж, эмнэлэгийн тусламж үйлчилгээг стандартын түвшинд үзүүлэх нөхцлийг бүрдүүлнэ.

5.7.Эмч, эмнэлгийн ажилчдын ур чадвар, иргэдэд үйлчилсэн тоо чанараар урамшууллын механизмыг бүрдүүлнэ.

5.8. Нэн ядуу, эмзэг бүлгийн хүмүүс, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг үнэ төлбөргүй үзүүлэх боломжийг нэмэгдүүлнэ.

5.9. Цэргийн насны залуучуудын эрүүл мэнд эрс муудаж цэрэг татлагын эмч нарын үзлэгээр орсон залуучуудын 20.0 орчим хувь нь эрүүл мэндээр тэнцэж байгааг сайжруулж 40.0 хувь болгох арга хэмжээг сумын эрүүл мэндийн байгууллагатай хамтран шийдвэрлэнэ.

5.10. Спортын цогцолбор, усан бассейн байгуулах замаар хүн бүр биеийн тамир, спортоор хичээллэх эрүүл амьдралын орчин нөхцлийг бүрдүүлэх цогц арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. /халуун ус сауантай болох/

5.11. Сумын өсвөрийн тамирчдын шигшээ багийг бүрдүүлж, сумын тэргүүлэх спорт \сур харваа\ төрөл дээр дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх, ирээдүйд улс, тив, дэлхийд алдартай тамирчдын залгамж халааг бэлтгэх ажлыг эрчимжүүлнэ.

5.12.”Сэтгэцийн эрүүл мэнд”, “Нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд” сумын дэд хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлнэ.

5.13. Хүн, мал, амьтны халдварт өвчнөөс сэргийлэх, эрт сэрэмжлүүлэх хариу арга хэмжээ авах, тархалтыг бууруулахад зориулсан салбар дундын нөөцийг бүрдүүлнэ.

5.14. “Баг хөтөлбөр”-ийн хүрээнд 6 дугаар багт багийн бага эмчийн загвар ажлын байр барина.

5.15. Эрээн багийг эмчтэй болгон ХХхххххххххххХХөрхийн эмнэлгийг зориулалтын байртай болгоно.

5.16. Орчны бохирдол, эрсдэлт хүчин зүйлийг багасгахад чиглэсэн ухуулга сурталчилгааг өргөжүүлж, хөрсний бохирдлыг бууруулах шат дараалсан арга хэмжээ авна.

5.17. Эрүүл мэндийн төвийг нэн шаардлагатай багаж, тоног төхөөрөмжөөр хангах үүднээс шат дараатайгаар хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлэнэ.

5.18. Шинээр мооргийн байрыг ашиглалтад оруулна. /хөлдөөгчтэй/

 

ЗУРГАА. ЧАНАРТАЙ БОЛОВСРОЛ ЧАДВАРЛАГ ИРГЭНИЙ ТӨЛӨВШИЛ

 

6.1. Хүүхдийн цэцэрлэгийн орны тоог нэмэгдүүлж, сургуулийн өмнөх насны хүүхдийг СӨБ-д бүрэн хамруулна.

6.2. Дотуур байранд амьдрах хүсэлт гаргасан суралцагчдын хамрагдалтыг нэмэгдүүлнэ.

6.3. ЕБС-ийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлж 650 хүүхдийн шинэ сургуультай болж сургуулийн насны хүүхдийг бүрэн хамруулна.

6.4. Сургууль, цэцэрлэгийг өндөр хурдны интернэтэд холбож, багш, суралцагсадыг цахим боловсролын тогтолцоонд шилжих боломжийг бүрдүүлнэ.

6.5. Цэцэрлэгүүдийн мэргэжлийн багш, туслах багшийн хангалтыг 100 хувьд хүргэж, жил бүр багш нарыг мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад бүрэн хамруулна.

6.6. “Хүүхдэд ээлтэй сургууль”, “Эрүүл мэндийг дэмжигч сургууль”, ”Ногоон сургууль”, ”Нээлттэй сургууль”-ийн үзэл санаа, арга зүйг нэвтрүүлнэ.

6.7. Албан бус боловсролын үйлчилгээний нэр төрлийг нэмэгдүүлж, суралцагсдын хүрээнд тулгуурласан амьдрах ухаан, өрхийн орлого, санхүүгийн боловсролыг нэмэгдүүлэх, боловсролын ерөнхий түвшинг дээшлүүлэхэд чиглэсэн сургалтын хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлнэ.

6.8. Боловсролын чиглэлээр “Авъяас” үндэсний хөтөлбөрт суурилсан сумын дэд хөтөлбөр боловсруулан ажиллана.

6.9 Эрээн багаас явдаг сургуулийн хүүхдүүдэд зориулсан автобусны үйлчилгээг дэмжинэ.

6.10. “Нэг компьютер-нэг багш”, “Нэг компьютер-нэг сурагч” хөтөлбөрийг багш, эцэг эхийн идэвх санаачлагад тулгуурлан хэрэгжүүлэх

6.11. Орон нутагт чухал шаардлагатай, нарийн мэргэжлийн өндөр ур чадвартай эмч, багш, инженер нарын үнэлэмжийг өсгөж, орон нутагт тогтвортой ажиллах нөхцөл, орон сууцаар хангах бодлогыг хэрэгжүүлнэ.

6.12. Багшийн мэргэжил, арга зүйн хөгжил, ёс зүй, нийгмийн хамгааллын асуудлыг цогцоор нь шийдвэрлэх зорилгоор “Багшийн хөгжил” дэд хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлнэ.

6.13. Дотуур байрны орчин нөхцөлийг сайжруулж, хүүхдүүдэд чиглэсэн хүүхэд хамгаалал, хүүхдийн оролцоо, чөлөөт цагийн асуудлаар сургалт, үйл ажиллагаа зохион байгуулах болон хүүхдийн өөрийн удирдлагын байгууллагуудын үйл ажиллагааг дэмжиж ажиллана.

 

ДОЛОО. СОЁЛ СПОРТ, АЯЛАЛ ЖУУЛЧАЛ

7.1. Сумын орон нутаг судлах музейн барилга, соёлын төвийн цогцолбор шинээр байгуулна. Музейн үзмэрийн санг баяжуулж, хамгаалалтын системийг сайжруулна.

7.2.   Номын сангийн уламжлалт үйлчилгээг чанаржуулж, хүртээх арга замуудыг боловсронгуй болгохын зэрэгцээ хэрэглэгчдийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн шинэ үйлчилгээг нэвтрүүлнэ.

7.3.   Соёлын ажилтнуудыг бэлтгэх, давтан сургах, мэргэжил дээшлүүлэх тогтолцоо бүрдүүлж, соёлын төвүүдийг мэргэжлийн ажилтнаар бүрэн хангах арга хэмжээ авна.

7.4.   “Хархираагийн соёл” түүхийн төв байгуулна.

7.5.   Сумын нөхцөлд тохирсон аялал жуулчлалын хөтөлбөр гарган хэрэгжүүлж аялал жуулчлалын үйлчилгээний байгууллагын тохижилт, үйлчилгээний чанарыг сайжруулна.

7.6 Сумын аялал жуулчлалын нэгдсэн маркетингийн бодлого хэрэгжүүлж, жуулчдыг мэдээллээр хангах цахим хуудас нээж ажиллуулна

7.7    Түүх, соёлын дурсгалт газруудыг сэргээн засварлах, тохижуулах, хамгаалах ажлыг сайжруулж, аялал жуучлалын бүтээгдэхүүний нэр төрлийг нэмэгдүүлнэ.

7.8. Сумын нутаг дэвсгэрийн орчимд амралт, нөхөн сэргээх сувилал байгуулахыг бодлогоор дэмжинэ.

7.9.   Монгол туургатан буриад, хамниган, сонгоол, халх бөхийн соёл, нум сумыг хөгжүүлэх, сурталчилах ажлыг зохион байгулна.

7.10  Сумын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлнэ.

НАЙМ. ХАЛАМЖААС ХАМГААЛАЛД, ХАМГААЛЛААС ХӨДӨЛМӨРТ

         8.1.   Нийгмийн халамжаас хамааралтай өрхийн тоог бууруулах “Халамжаас хамгаалалд, хамгааллаас хөдөлмөрт” гэсэн бодлогыг хэрэгжүүлж амьжиргааны түвшингээс доогуур орлоготой иргэдийн эзлэх хувь хэмжээг 2016 он гэхэд 2 дахин бууруулна.

8.2.   Нийгмийн халамж, хамгаалал шаардлагатай иргэд болон хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлж буй ТББ-уудтай идэвхтэй хамтран ажиллаж, дэмжлэг туслалцааг зорилтот бүлэгт, давхардалгүйгээр хүргэнэ.

8.3.   Хүүхдийн нийгмийн гаж үзэгдэл, хорт зуршил, мэдээллийн хэрэгслийн сөрөг нөлөөлөл, тэвчишгүй хөдөлмөрөөс хамгаалах үйл ажиллагааг эрчимжүүлнэ.

8.4.   Хөдөлмөрийн зах зээлийн мэдээлэл, судалгааг хөгжүүлэх, ажил олгогч ажил хайгч хоёрыг ойртуулах бодлого хэрэгжүүлж, аймгийн Хөдөлмөрийн биржтэй хамтарч ажиллана.

8.5.   Нэн шаардлагатай мэргэжилтэй 40-өөс дээш насны иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжинэ.

8.6. Иргэд, аж ахуйн нэгж, орон нутгаас гарч байгаа үүсгэл санаачилга, ахмад настан, оюутан, залуучуудыг хөдөлмөр эрхэлж орлогоо нэмэгдүүлэх, нийгмийн хөгжил, бүтээн байгуулалтад оролцоход нь хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаар дамжуулан дэмжлэг үзүүлж ажиллана.

8.7. Ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцох, тэтгэврийн шинэчлэлийг нэвтрүүлэх, нэрийн дансны мэдээллийн тогтолцоог боловсронгуй болгон сайжруулна.

8.8.   “Ахмадаа ачлах хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлж, “Ахмадын ордон”-г засварлан тохижуулж ахмадын чөлөөт цагийн төвтэй болгох.

8.9.   Ахмад настны нийгмийн хамгааллын хуулийн хүрээнд байгууллагын үйл ажиллагааны зардлын хэмнэлт, аж ахуйн нэгж байгууллагын үлдэгдэл ашгаас цалингийн сангийнхаа 3 хүртэл хувьтай тэнцэх хэмжээний хөрөнгөөр “Ахмадын сан” байгуулж нэмэгдэл тэтгэвэр тэтгэмж, түлээ нүүрс олгох, орон сууцны нөхцлөө сайжруулахад нь туслах ажлыг хэрэгжүүлнэ

8.10  “Эмэгтэйчүүдийн Хөгжлийн хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлж, эмэгтэйчүүд, гэр бүлийн өмнө тулгамдсан асуудлуудыг оновчтой шийдвэрлэж, гэр бүлийн хөгжлийн сөрөг үзүүлэлтүүдийг багасгана.

8.11. Сумын залуучууд, эмэгтэйүүд, ахмадын зөвлөлийн үйл ажиллагааг дэмжиж, эмэгтэйчүүдийн чуулга, уулзалт, хэлэлцүүлгийг баг, сум, аймгийн хэмжээнд жил бүр зохион байгуулна.

8.12. “Залуучуудын хөгжлийн хөтөлбөр” хэрэгжүүлж, залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, чадавхижуулах, мэргэшүүлэх, нийгмийн асуудлыг сайжруулах чиглэлд санаачлага гаргаж байгаа байгууллагуудтай хамтран ажиллах төсөл хэрэгжүүлнэ.

8.13. Хөдөлмөр эрхэлж буй залуучуудын “Орон сууцны баталгаа”-ны сан байгуулах санал санаачлагыг дэмжиж хамтран ажиллана.

8.14. Зорилтот бүлгийн орон гэргүй иргэдийг гэр, орон сууц худалдан авах, барих асуудлыг шийдвэрлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ.

8.15. Өрх гэр бүлийн ажилгүй гишүүд, өрх толгойлсон хүмүүст мэргэшил эзэмшүүлж, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих ажил зохион байгуулна.

8.16. Экспортлох зориулалттай үйлдвэрлэл эрхлэх болон ажлын байр олноор нэмэгдүүлэх жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчдэд бий болгосон ажлын байрны тоог харгалзан зээл, дэмжлэг үзүүлнэ.

8.17 Иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг судлан байнгын ба түр ажлын байртай болгож ажилгүйдлийг бууруулан, төр хувийн хэвшилтэй хамтран бүх төрлийн зах, ажил хайгч ба ажил олгогчтой уулзуулах хөдөлмөрийн бирж байгуулан ажиллана.

8.18. Орон нутгийн түүхий эдэд түшиглэн үйлдвэржүүлэх зорилгоор барилгын материалын үйлдвэрлэлийг ЖДҮйлдвэрийн сангийн эх үүсвэрээр санхүүжүүлэн дотоодын хэрэгцээг хангаж ЖДҮ-ийг дэмжиж ажиллана.

 

ЕС. ШИНЭ ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ

 

Уламжлалт мал аж ахуйг дэмжиж үндэсний үйлдвэрлэлд нийлүүлэх бүтээгдэхүүний зохион байгуулалтын тогтолцоог бүрдүүлж, газар тариалангийн үйлдвэрлэлийг эрчимжүүлж, тогтвортой өсөлтийг хангана.

9.1. “Монгол мал” хөтөлбөр, “Хөдөө аж ахуйн бирж”, “Эрчимжсэн мал аж ахуй”, “Газар тариалан”, агуулахын аж ахуйн чиглэлийн төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, малын тоо толгой, ашиг шимийг нэмэгдүүлнэ.

9.2. Мах-сүүны чиглэлийн үхэр, мах-ноосны чиглэлийн хонь, гахай, шувуу, зөгийн аж ахуйг тэргүүлэх чиглэл болгон хөгжүүлж, сумын ойролцоо мал нядалгааны цэг байгуулна.

9.3. Малын үүлдэр угсааг сайжруулах зорилгоор өндөр ашиг шимт малын гүн хөлдөөсөн үрээр хээлтүүлэг хийх, бэлчээрийн мал аж ахуйд шилмэл омог, үүлдрийн хээлтүүлэгч тавих замаар мал сүргийн чанар, үүлдэрлэг байдлыг сайжруулах арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.

9.4. Хөдөө аж ахуйн хоршоо, фермерийн аж ахуйг эрчимтэй хөгжүүлэх эдийн засаг, эрх зүйн таатай орчинг бүрдүүлнэ.

  • Хоршоо байгуулах сонирхолтой малчид, иргэдийг дэмжин “Нэг багт-Нэг хоршоо” аян өрнүүлж, хоршоодын санал санаачилгыг дэмжин хөнгөлөлттэй нөхцөл, лизингээр тоног, төхөөрөмж нийлүүлнэ.
  • Олон нийтэд хоршоологчдын үйл ажиллагааг сурталчлах, хоршоологчдын бүтээгдэхүүн борлуулалтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор үзэсгэлэн худалдааг2 жил тутам зохион байгуулж тэдний ажлын санаачилгыг олон нийтэд сурталчилна.
  • Хоршооны менежер, сургагч багш баг бүрт 2-аас доошгүй бэлтгэж, хоршоо, малчдын бүлгийг чадавхжуулах, бэхжүүлэх болон төрөлжсөн сургалтуудыг жил бүр зохион байгуулна.

9.5. Хөдөөгийн хүн ам, мал аж ахуй, бэлчээрийн усан хангамжийг сайжруулахад чиглэгдсэн арга хэмжээг жил тутам төлөвлөн хэрэгжүүлнэ.

9.6. Мал эмнэлэг, үржлийн нэгжүүдийг бэхжүүлэн, ариутгал халдваргүйтгэл, эрүүл ахуйн арга хэмжээг сайжруулж, мал сүргийг эрүүлжүүлэх цогц бодлого хэрэгжүүлнэ

9.7. Суманд “Зоорь” төсөл хэрэгжүүлж, төмс хүнсний ногоо, махны зоорийнн хүрэлцээ багтаамжийг нэмэгдүүлнэ.

9.8. Төмс, хүнсний ногоо, жимс жимсгэнэ, малын шүүст болон уурагт тэжээл, хүлэмжийн тариаланг эрчимжүүлэн хөгжүүлнэ.

 

9.9. Мал аж ахуй, хадлан, тариалангийн бага оврын тоног төхөөрөмжийн нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлж, газар тариалангийн бүтээгдэхүүний агуулах байгуулна.

9.10. Байгалийн гамшиг, зудын улмаас малчдад учрах эрсдлийг бууруулах зорилгоор даатгалд хамруулж, малжуулах төсөл хэрэгжүүлнэ.

9.11. Түүхий эд бүтээгдэхүүний бирж, түүхий эдийн агуулах байгуулна.

9.12. Үзэсгэлэн худалдааг жил бүр, Гойд ашиг шимт мал шалгаруулалт ба Үржлийн шилмэл малын үзэсгэлэн худалдааг 2 жилд 1 удаа сумын төвд зохион байгуулна.

 

АРАВ. БАЙГАЛЬ ОРЧИН НОГООН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО

 

Байгаль орчны багц хуулиудыг хэрэгжүүлж, уламжлалт байгаль хамгаалах зан заншлыг дээдэлсэн, бохирдуулагч нь төлөх, ашиглагч нь хамгаалах, нийгэм, эдийн засгийн хөгжил нь тогтвортой хөгжлийн бодлогод бүрэн нийцсэн байгаль орчинд орчинд ээлтэй сум болно.

10.1. Байгууллага, аж ахуйн нэгж бүр эзэмшил газрын 10-аас дээш хувийг ногоон байгууламжтай болгоно.

10.2. НИТБНМ-ийг талуудтай хамтарч хэрэгжүүлнэ. Орон нутгийнхаа байгалийн нөхөн сэргээгдэх нөөцийг зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, хамгаалах зорилгоор байгуулагдан ажиллаж буй малчдын бүлэг, байгаль хамгаалах нөхөрлөлүүдийг дэмжинэ.

         10.3. Ойн сан бүхий газруудыг гэрээгээр нутгийн иргэдийн нөхөрлөлд эзэмшүүлж, хамгаалах, нөхөн сэргээх санал санаачилгыг дэмжинэ.

         10.4. Онон Балжийн байгалын цогцолборт газрын Орчний бүсийн менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд бүх талын туслалцаа үзүүлэнэ.

         10.5. Байгаль хамгаалах сан байгуулж, төвлөрсөн орлогыг иргэдийн хяналтан дор 100 хувь нөхөн сэргээлт, хамгаалалтын үйл ажиллагаанд зарцуулдаг болно.

10.6. Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ, аудитын эрх зүйн орчны шинэчлэлийн талаар сургалт сурталчилгааг зохион байгуулж, хэрэгжилтийг сайжруулна иргэдийн экологийн мэдлэг, мэдээллийг дээшлүүлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.

          10.7. Мод үржүүлгийн газар байгуулж, хот суурин газрын нэг хүнд ногдох ногоон байгууламжийг 2 дахин нэмэгдүүлнэ.

          10.8. Ой нөхөн сэргээх шаардлагатай газрыг тодорхойлж, жилд 150 га-аас доошгүй талбайг ойжуулж нөхөн сэргээнэ.

          10.9. “Ногоон соёл иргэншил” хөтөлбөр боловсруулах асуудлыг судлан хэрэгжүүлэх.

          10.10. Онон голын сав газрын усны нөөцийн нэгдсэн МТ-г хэрэгжүүлэх, Улз голын сав газрын зөвлөлийг байгуулан, сав газрыг хамгаалах төсөл хэрэгжүүлнэ.

          10.11. Цагаан зээрийн байршил, үржиж төллөдөг гол нутаг Шалз 5 толгой, Хараат, Номгон, Үет цагаан улсын тусгай хамгаалалтад авах асуудлыг үе шаттайгаар шийдвэрлэнэ.

          10.12. Эрдэнэтолгой нуурийг орон нутгийн тусгай хамгаалтанд авч, түүний экосистемийн хамгаалалтыг сайжруулна.

          10.13. Хог хаягдал зайлуулах тусгай зориулалтын автомашиныг засварлаж ”Хог хаягдалын сан” байгуулан сумын төвийн хог хаягдлыг ландфиллийн аргаар шийдвэрлэнэ.

          10.14. Малын тоо толгойг бэлчээрийн багтаамж, даацад тохируулан малчдын бүлэг, нөхөрлөлд гэрээгээр хариуцуулан хамгаалуулах, ашиглуулах, бэлчээрийг улирлын хуваарьтай сэлгэж ашиглах, инженерийн хийцтэй худаг, уст цэгүүд байгуулах замаар бэлчээрийн доройтол, талхлагдлыг бууруулна.

          10.15. Багийн иргэдийн саналыг үндэслэн ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл олгох эсэх асуудлыг шийдвэрлэдэг болно.

          10.16. Мод үржүүлгийн газар, инкубатор төв байгуулж, цэцэрлэгжүүлэлтийн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулж хэрэгжүүлнэ.

          10.17. Айл өрх, албан байгууллагууд орчин тойрондоо мод, сөөг тарьж цэцэгжүүлэх санал санаачлагыг урамшуулан санхүүгийн дэмжлэг үзүүлнэ.

          10.18. Сумын төвийн хог хаягдлын менежментийг сайжруулах зорилгоор хот тохижилтын үйл ажиллагааг сайжруулах, техник тоног төхөөрөмжийн шинэчлэлийг хийж айл өрхөд сардаа 2 удаа тогтмол очиж үйлчилдэг системийг бий болгоно.

          10.19. Сумын төвийн төвлөрсөн хогийн цэгийн байршлыг өөрчлөн хог хаягдлыг ландфилийн аргаар дарж булах, гэр хороолол бүхий багуудын гудамж талбайд үүссэн хог хаягдлыг тогтмол цэвэрлэж хоггүй эрүүл орчинг бүрдүүлнэ.

          10.20. Сум, баг тус бүрийг ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, зогон татах, унтраах тоног төхөөрөмжтэй болгоно. Малчдын захиалгаар түймэр унтраах төхөөрөмжөөр хангах арга хэмжээ авна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумын ИТХ-ын ээлжит хоёрдугаар
хуралдаанаар батлав


ДОРНОД АЙМГИЙН БАЯН-УУЛ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН
2008-2012 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР


НЭГ. ТӨРИЙН УДИРДЛАГЫН ХҮРЭЭНД:
    Төрийн бодлого, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг сайжруулж, төрийн байгууллагуудын чадавхийг бэхжүүлэн, төрөөс иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээг үр дүнтэй, хүртээмжтэй болгоно.

1.1.Төрийн бодлогын талаар:

1.1.1. НӨУдирдах байгууллага ИТХуралтай нягт хамтран ажиллаж, сумын хэтийн төлөв, стратеги төлөвлөгөөг боловсруулан хэрэгжүүлэх ажлыг  зохион байгуулна.

1.1.2. Төрийн албан хаагчдын хариуцлага, ёс зүйг дээшлүүлж, тэдгээрийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, гэрээний биелэлтэнд хяналт тавина.

1.1.3. Төрийн албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах, ажиллах нөхцлийг сайжруулах зорилгоор Тамгын газрын байрыг шинэчлэн шаардлагатай техник хэрэгсэл, эд хогшлоор хангах асуудлыг үе шаттайгаар шийдвэрлэнэ.

1.1.4. Албан хаагчдыг ажлын байранд нь суралцуулж, урт богино хугацааны сургалтанд хамруулан ажлын бүтээмжийг дээшлүүлнэ.

1.1.5. Сумын Вэб сайтыг тогтмол баяжуулан ажиллуулж, улирал тутам мэдээллийн сонин гаргах, баг, байгууллага бүрт мэдээллийн самбар ажиллуулах   зэргээр үйл ажиллагааны нээлттэй байдлыг хангана.

1.1.6. Төрийн архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологи нэвтрүүлэх үндэсний хөтөлбөрийг үе шаттай хэрэгжүүлж шаардлагатай техник, тоног төхөөрөмжөөр хангана.

1.1.7. “Багийн хөгжлийг дэмжих” хөтөлбөрийн хүрээнд багийн төвүүдийг тохижуулан, хөдөөгийн багуудыг цахилгааны эх үүсвэрээр хангаж байнгын ажиллагаатай болгоно. Мөн 1, 6 дугаар багийн Засаг даргыг унаажуулна.

1.1.8. Сумын Засаг даргын Зөвлөлийг шинэчлэн зохион байгуулж, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлнэ.

1.2. Гадаад, дотоод харилцааны талаар:

1.2.1. Хөрш зэргэлдээ ОХУ-ын муж, районуудын удирдлагуудтай уламжлалт харилцаагаа өргөтгөн эдийн засаг, нийгэм, соёлын хүрээнд хамтарч ажиллана.

1.2.2. Зэргэлдээ сумдын ажил байдалтай танилцаж, харилцан туршлага судална.

1.2.3. Соёлын гадаад харилцаагаа өргөтгөн уламжлалт “Алтаргана” наадамд нутгийн авъяаслаг уран сайханчдыг оролцоход дэмжлэг үзүүлнэ.

1.2.4. Нутгийн иргэдийг гадаад улс орнуудад хөдөлмөр эрхлэхэд дэмжлэг үзүүлж, боломж нөхцлийг хайж ажиллана.

1.2.5. Нутгийн зөвлөл болон аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдийн санал санаачилгыг дэмжин хамтарч ажиллана.

1.3. Хуулийн хэрэгжилтийг хангах талаар:

1.3.1. Хууль тогтоомж, бүх шатны тогтоол шийдвэрүүдийг олон нийтэд сурталчилах, нийтээр дагаж   мөрдүүлэхэд анхаарч, сургалт, сурталчилгааг сайжруулна.

1.3.2. Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх, иргэдийн амгалан тайван аж төрөх, аюулгүй байдлыг хангахад төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийн татан оролцуулж, олон нийтийн байцаагч, урамшуулалтай эргүүлийг үр дүнтэй ажиллуулна.

1.3.3. Хүний эрхийн салбар зөвлөлийг шинэчлэн томилж, хүний эрхийг хангах талаар дэд хөтөлбөр боловсруулан батлуулж хэрэгжилтийг зохион байгуулна.

1.3.4. Цагдаагийн тасгийн Кобон барилгын ажлыг дуусгаж байнгын ажиллагааг хангана.

1.3.5. 6 дугаар багийн төв болон хилийн бүс, зурваст гэмт хэрэг, зөрчлийг багасгах, хилийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэхэд анхаарч, хэв журмын цагдааг тогтмол ажиллуулах асуудлыг холбогдох газарт уламжлан шийдвэрлүүлнэ.

1.3.6.  Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх цэгүүдийн тоог багасгаж, хяналт шалгалтыг сайжруулж ажиллана.

              ХОЁР. НИЙГМИЙН БОДЛОГЫН ХҮРЭЭНД
Төрөөс баримтлах нийгмийн халамжийн бодлого, зорилтыг орон нутагт хэрэгжүүлж,  нийгмийн халамжийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг дээшлүүлнэ.

2.1. Хүн амын бодлогын талаар

2.1.1. Ахмад настан, нэн ядуу, хөгжлийн бэрхшээлтэй айл өрх болон төрийн албан хаагчдыг орон сууц, эсгий гэрээр хангахад анхаарч ажиллана.

2.1.2. Хөдөлмөрийн эдийн засгийн идэвхитэй бодлого хэрэгжүүлж, ажлын байр бий болгох, мэргэжлийн сургалтанд хамруулах зэргээр ажилгүйдлийг одоогийн түвшингээс бууруулна.

2.1.3. Залуучуудад ажлын байр бий болгосон аж ахуйн нэгж, бүлэг хоршоо, иргэдийг дэмжинэ.
 

2.1.4. Өндөр настан, тахир дутуу иргэдэд үзүүлэх халамжийг нэмэгдүүлж Ахмадын сантай болох, Ахмадын байрыг барьж ашиглалтанд оруулах ажлуудыг хийнэ.

2.1.5. Ахуйн үйлчилгээний барилгыг ашиглалтанд оруулж үсчин, оёдолчин, гуталчин зэрэг үйлчилгээг нэг цэгээс иргэдэд хүргэнэ.

2.1.6. Хангай нуур, Эрдэнэ толгойн шаврын бүтэц, найрлагыг тогтоож, түүнийг  түшиглэн зуны сувиллын газрыг байгуулна.

2.1.7. Төсөл хөтөлбөр болон бусад эх үүсвэрээр Хүүхэд залуучуудын соёл амралтын талбайг барьж тохижуулна.

2.1.8. Хүн амыг эрүүл ахуйн шаардлагад нийцсэн ундны усаар хангах зорилгоор сумын төвд стандартын гүний худгуудыг гарган ашиглалтанд оруулна.

2.1.9. “Экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн”, “Бөөний худалдааны сүлжээ”, “Атрын 3 дахь аян” зэрэг хөтөлбөрүүдийг үе шаттай хэрэгжүүлж хүн амын хүнсний аюулгүй байдалд хяналт тавин ажиллана.

2.2. Боловсролын талаар:

2.2.1. Монгол Улсын боловсролыг 2006-2015 онд хөгжүүлэх мастер төлөвлөгөөний хүрээнд дэд хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлнэ.

2.2.2. Боловсролын салбарыг хөгжүүлэхэд чиглэсэн төсөл хөтөлбөрүүдийг нэмэгдүүлэх, багш нарыг ажлын байранд нь хөгжүүлэх, ёс зүй хариуцлагыг өндөржүүлэх замаар үйлчилгээний хүртээмж чанарыг нэмэгдүүлнэ.

2.2.3. Ерөнхий боловсролын сургуульд Мэрэгжлийн чиг баримжаа олгох сургалтыг хэрэгжүүлнэ.

2.2.4. Сургалтын орчинг сайжруулах зорилгоор ЕБСургуулийн хичээлийн болон Цэцэрлэгийн байрыг шинэчлэх боломж нөхцлийг хайн ажиллаж, сургалтад ашиглах компьютер, техник хэрэгслийн тоог нэмэгдүүлж, интернетэд холбоно.

2.2.5. “Үдийн цай” хөтөлбөрийг “Үдийн хоол” болгон өргөжүүлэх ажлын хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллана.

2.2.6. “Зайны сургалтын үндэсний хөтөлбөр”-ийн хүрээнд нөхөн боловсрол олгох сургалтыг албан бусаар эзэмшүүлэх үйл ажиллагааг чанаржуулж зайны сургалтын туршлагын газартай болох, хөдөөгийн малчин өрхүүдэд сургалт явуулах унааны асуудлыг үе шаттай шийдвэрлэнэ.

2.2.7.  Жил бүр математик, англи хэлний сургалтаар өндөр амжилт үзүүлсэн анги хамт олныг сонгон шалгаруулж Засаг даргын нэрэмжит шагнал урамшил олгоно.

2.2.8. Сургуулийн өмнөх боловсрол олгох сургалтыг сайжруулж хамран сургалтыг нэмэгдүүлэн явуулын багшийг унаажуулахад дэмжлэг үзүүлнэ.

2.2.9. Баг бүрт Гэр цэцэрлэг ажиллуулж малчин өрхийн хүүхдийг СӨБоловсролд бүрэн хамруулахад анхаарч сургалтын таатай орчин бүрдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ.

2.2.10. Цэцэрлэгийн гал тогооны иж бүрэн цахилгаан хэрэгслийг суурилуулах асуудлыг шийдвэрлэнэ.

2.3. Соёл спортын талаар:

2.3.1. Орон нутгийн төсвийн орлогын 1 хувийг соёл урлагыг хөгжүүлэхэд зарцуулна.

2.3.2. Соёл спортын төвийн Номын сан, орон нутгийг судлах танхимыг шинээр барьж ашиглалтанд оруулна.

 2.3.3. Хөдөөгийн иргэдэд соёлын үйлчилгээг хүргэх унааны асуудлыг шийдвэрлэнэ.

2.3.4. Соёлын төвийн гадна, дотор орчинг тохижуулахад анхаарч гэрэлтүүлэг, гэрлэн чимэглэлийг суурилуулах, төмөр хашаа хийх зэрэг ажлуудыг гүйцэтгэнэ.

2.3.5. Соёлын өв, түүх дурсгалт зүйлсийн бүртгэл мэдээлэл, хадгалалт хамгаалалтыг сайжруулж  тусгай сан байгуулна.

2.3.6. Их спорт, нийтийн биеийн тамирыг хөгжүүлэх зорилгоор сумын дизель станцын хуучин барилгыг тохижуулан Спортын цогцолбор болгоно.

2.3.7. Иргэдийн хандив болон нутгийн зөвлөлтэй хамтран Паралимпийн аварга Д.Баатаржавын нэрэмжит “Олимпийн хотхон”-г барьж ашиглалтанд оруулна.
 
 2.3.8. Сурын спортын өлгий нутгаараа бахархах, хүүхэд залуучуудад өвлүүлэн дэлгэрүүлэх зорилгоор Гавъяат тамирчин А.Цэвээний нэрэмжит сурын талбай байгуулж, сур харваачийн хөшөө босгон, Засаг даргын нэрэмжит сурын харвааг тогтмол зохион байгуулна.

2.3.9. Нум сумны үйлдвэрлэл эрхлэх цех байгуулахад дэмжлэг үзүүлж ажиллана.

2.3.10. Эрээн багийн соёлын төвийг ашиглалтанд оруулж, тохижуулан үйл ажиллагааг нь тогтмолжуулна.

2.3.11. Партизан Д.Содномдаржаагийн хөшөөг сэргээн засварлана.
 
2.4. Эрүүл мэндийн талаар:

2.4.1. Эмнэлгийн эмч, ажилтнуудын ёс зүй, харилцааны соёлыг сайжруулж, иргэдэд хүргэх үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ.

2.4.2. Хүн амын нийгмийн эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлж, халдварт болон халдварт бус өвчний гаралтыг бууруулна.

2.4.3. Эмийн эргэлтийн сангийн үйл ажиллагааг идэвхижүүлж, шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангана.

2.4.4. Хүн эмнэлгийн автомашиныг шинэчилнэ.

2.4.5. Эрээн багт өрхийн эмнэлгийн байр барьж ашиглалтанд оруулна.

ГУРАВ. ЭДИЙН ЗАСАГ, БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ БОДЛОГЫН ХҮРЭЭНД:

3.1. Эдийн засаг, төсөв санхүүгийн талаар:

3.1.1. Бизнес эрхлэгчдийг дэмжин жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд анхаарч ажиллана.

3.1.2. Хүнсний гол нэрийн бараа бүтээгдэхүүн, мах, гурилын үнийн өсөлтөд хяналт тавьж, үнийг тогтвортой байлгах боломжийг бүрдүүлэх зорилгоор “Бөөний худалдааны сүлжээ” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ.

3.1.3. “Нэг суурин-Нэг бүтээгдэхүүн” сум сурталчлах өдөрлөгийг жил бүр зохион байгуулж, үйлдвэрлэгчдийн зах зээлийг өргөжүүлэхэд анхаарна.

3.1.4. Татварын бааз суурийг өргөтгөн, орон нутгийн төсвийн орлогыг жилд дунджаар 15-аас доошгүй хувиар нэмэгдүүлж, төлөвлөгөөг нэр төрлөөр нь жигд ханган биелүүлнэ.

3.1.5. Орон нутгийн төсвийн орлогын бүрдүүлэлт, зарцуулалт, өмч хөрөнгийн ашиглалт, хадгалалтад тавих хяналтыг сайжруулж, үр нөлөөг дээшлүүлнэ.

3.1.6. Төрийн сангийн үйлчилгээг сансрын холбооны “VSAT” онлайн сүлжээнд холбож, төсвийн гүйлгээг хөнгөн шуурхай гүйцэтгэнэ.

3.1.7. Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчид болон малчдыг Нийгмийн даатгалын сайн дурын шимтгэлд хамруулах ажлыг жил бүр 10-аас доошгүй хувиар нэмэгдүүлнэ.

3.2. Дэд бүтцийн талаар:

3.2.1. Аймгийн төвөөс Ульхан хилийн боомт хүртэлх засмал замыг хатуу хучилттай болгох асуудлыг үе шаттайгаар шийдвэрлэнэ.

3.2.2. Сумын төвийн өнгө үзэмжийг сайжруулах зорилгоор төв замтай болгож гэрэлтүүлэг, тохижилтын ажил хийнэ.

3.2.3. Зам, гүүрүүдийн засварын ажлыг тогтмол хийж, замын тэмдэг, тэмдэглэгээг хийлгэнэ.

3.2.4. Газар зохион байгуулалтанд хяналт тавин ажиллаж айл өрхийн хашаа, гудамжийг хаягжуулан дугаарлах ажлыг хийнэ.

3.2.5. Сумын төвд нийтийн халуун ус барьж ашиглалтанд оруулна. Мөн 3 дугаар багийн төвд иргэдийн хандив туслалцаатайгаар халуун ус барина.


3.3. Байгаль орчин, ХАА-н талаар
 
3.3.1. Байгаль орчны хяналт шалгалтыг сайжруулж, зөрчлийг бууруулна.

3.3.2. Байгалийн баялагийг зүй зохистой ашиглах, нөхөн сэргээхэд нутгийн иргэдийг татан оролцуулна.

3.3.3. Онцгой бүс хариуцсан Байгаль хамгаалагчийг тухайн нутаг дэвсгэрт нь /Ар битүү/ ажлын байртай болгож, 2 Байгаль хамгаалагчийг уналгын мориор хангана.

3.3.4. Улз голын гүүрний байгаль орчны хяналтын постын байрыг шинэчлэн тохижуулна.

3.3.5. Ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж нөхөн сэргээлтийн ажлыг чанаржуулна.

3.3.6.Усны түвшин багассан булаг, шандны эхийг хашиж хамгаалах, тохижуулах ажлыг чанаржуулна.

3.3.7. Ойгоос мод бэлтгэх ажлыг зохион байгуулалтанд оруулж сумын төвд Модны зах ажиллуулна.  

3.3.8. Малын тоо толгойг жил бүр 10-аас доошгүй хувиар өсгөж, үүлдэр угсаа ашиг шимийг сайжруулахад анхаарна.

3.3.9. Мал эмнэлэг үржлийн байгууллагуудын ажил үйлчилгээг сайжруулж, малыг эрүүлжүүлэх, халдварт празит өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эмчлэх ажлыг чанаржуулж, халдварт өвчний гаралтыг багасгана.

3.3.10. Малын удмын санг хамгаалах зорилгоор цөм сүргийг шилэн сонгох, малд зохиомол болон гардан хээлтүүлэг хийх, удам гарал, ашиг шимийн чанарыг тодорхойлж бүртгэх, баталгаажуулах, үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах зэрэг ажлыг зохион байгуулна.

3.3.11. КЦТ-ын эрлийз үхэрт ангилалт хийж цаашид системтэйгээр үржлийн ажил явуулж мах, сүүний үүлдэр бий болгох суурийг тавина.

3.3.12. Сумын нийт хонин сүрэгт ангилалт, үзлэг, үржлийн ажлуудыг  хийж, буриад хэвшлийн хонин сүрэгтэй болно.

3.3.13. Ариун цэвэр, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан мал нядалгааны газар байгуулж, мал, мах бэлтгэлийн ажлыг зохион байгуулалтанд оруулна.

3.3.14. Буриадын үхэр борддог уламжлалт аргыг шинжлэх ухааны үндэслэлтэйгээр судлан үзэж,  махны эрэлт ихэсдэг хаврын улиралд зах зээлд нийлүүлж малчдын орлогыг нэмэгдүүлнэ.

3.3.15. Эрдэс тэжээлээр баяжуулагдсан сүү, сүүн бүтээгдэхүүнээр сумын иргэдийг хангах зорилгоор сүү боловсруулах бага оврын үйлдвэртэй болно.

3.3.16. Иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагад туслах аж ахуй эрхлэхэд  нь дэмжлэг үзүүлж, гахай, тахиа, зөгийн болон хүлэмжийн аж ахуйг хөгжүүлнэ.

3.3.17. Бэлчээрийн усан хангамжийг сайжруулах зорилгоор худаг уст цэгийн тоог нэмэгдүүлж, ашиглалт хамгаалалтыг сайжруулна.

3.3.18. Малчдын бүлэг хоршооны үйл ажиллагааг идэвхижүүлж, хадлан бэлчээр ашиглалтын асуудлаар хамтран ажиллана.

3.4. Батлан хамгаалах, гамшгаас хамгаалах талаар:

3.4.1.Гамшгаас хамгаалах алба, Штабын бэлэн байдал, чадавхийг дээшлүүлж, сургалт, сурталчилгааг тогтмол зохион байгуулна.

3.4.2. Сумын гамшгаас хамгаалах сангийн бааз суурийг нэмэгдүүлж, байгаль хамгаалах болон хөдөө аж ахуйн чиглэлд зүй зохистой ашиглана.

3.4.3. Гал түймэртэй тэмцэх шуурхай баг зохион байгуулж, багаж зэвсэглэмж, тоног төхөөрөмжийг сайжруулна.

3.4.4. Иргэдийг цэргийн албыг сайн дурын үндсэн дээр гэрээгээр болон биеэр дүйцүүлэх, мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр орлуулан хааж буй байдалд хяналт тавин ажиллаж урьд оны төлбөрүүдийг барагдуулна.


Дорнод аймгийн Баян-Уул суманд 2009-2012 онд
хийгдэх бүтээн байгуулалтын ажлууд

2009 онд:

1.    Төрийн албан хаагчдын ажиллах нөхцлийг бүрдүүлэх зорилгоор сумын Тамгын газрын байрыг шинэчлэн барина.

2.    Сумын төвд Хүүхэд залуучуудын соёл амралтын талбайг барьж тохижуулна.

2010 онд:

1.    Их спорт, нийтийн биеийн тамирыг хөгжүүлэх ажлын хүрээнд Спортын цогцолбор барьж ашиглалтанд оруулна.

2.    Ерөнхий боловсролын сургуулийн сургалтын орчинг сайжруулж, сургуулийн хичээлийн байрыг шинээр барина.


2011 онд:

1.    Сургуулийн өмнөх боловсрол олгох байгууллагын орчин, нөхцлийг сайжруулах зорилгоор Цэцэрлэгийн байрыг шинэчлэн барьж ашиглалтанд оруулна.

2.    “40000 айлын орон сууц” хөтөлбөрийн хүрээнд 10 айлын орон сууц шинээр барьж орон сууцны хотхон бий болгоно.
 

2012 онд:

1.    Улсын чанартай төв замуудыг засварлаж, аймгийн төвөөс Ульхан боомт хүртэлх засмал замыг хатуу хучилттай болгох ажлыг хэрэгжүүлнэ.

2.    Онон, Хясуу зэрэг байгалийн үзэсгэлэнт газруудыг түшиглэн аялал жуулчлалын цогцолбор байгуулна.

                                      Сумын ЗДТГазар

Тамгын газрын төлөвлөгөө

                                                   Äîðíîä àéìãèéí Áàÿí-Óóë ñóìûí Çàñàã äàðãûí

                                            Òàìãûí ãàçðûí 2012 îíû ¿éë àæèëëàãààíû òºëºâëºãºº

¯éë àæèëëàãàà

Õóãàöàà

                                                Íýã . Òºðèéí óäèðäëàãûí õ¿ðýýíä

1.1   Òºðèéí áîäëîãûí òàëààð:

1.1.1. Төрийн албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах, ажиллах нөхцлийг сайжруулах зорилгоор Тамгын газрын байрыг шинэчлэхэд анхааран ажиллаж, шаардлагатай компьютер техник хэрэгслэлээр хангана.

 

 

æèëäýý

1.1.2. Төрийн албан хаагчийн хувийн хэргийн бүрдэлтэнд хяналт тавьж ажиллах ажлынхэсэг томилон тодорхой ажлуудыг зохион байгуулах, Òºðèéí àëáàí õààã÷èäòàé ¿ð ä¿íãèéí ãýðýý áàéãóóëàí àæèëëàæ ãýðýýíèé áèåëýëòèéã õàãàñ, á¿òýí æèëýýð ä¿ãíýí àæèëëàíà

 

æèëäýý

1.1.3. Төрийн албан хаагчдыг ажлын байранд нь суралцуулж, урт богино хугацааны сургалтанд хамруулан ажлын бүтээмж ,ёс зүй , хариуцлагыг дээшлүүлэхэд анхааарч ажиллана.

 

 

æèëäýý

1.1.4. Төрийн байгууллагын үйл ажиллагааг ил тод шуурхай, чирэгдэлгүй хүргэх зорилгоор мэдээллийн гэрлэн самбар байрлуулж, вэб сайт нээн ажиллуулна.

1-р улиралд

1.1.5. Төрийн áàéãóóëëàãûí ¿éë àæèëëàãààíä èðãýäèéí îðîëöîõ îðîëöîîã íýìýãä¿¿ëýí ñàð á¿ðèéí 30-íû ºäðèéã “Èðãýäòýé óóëçàõ ºäºð” áîëãîíтөлөвлөгөө гарган ажил зохион байгуулах,” Íýýëòòýé õààëãàíû ºäөр”-ийг  графикт хугацаанд нь çîõèîí áàéãóóëíà.

 

æèëäýý

1.1.6. Тамгын газрын зочид буудлыг барьж дуусган ашиглалтанд оруулах, тоног    төхөөрөмж авах

жилдээ

1.1.7. Багийн төвийн тохижолтонд анхаарч 1,3-р багийн төвийн барилгын ажлыг дуусган тохижуулан ашиглалтанд оруулна.

2-р улиралд

1.2  Õóóëèéí õýðýãæèëòèéã õàíãàõ òàëààð:

1.2.1. Õóóëü   òîãòîîìæ, á¿õ øàòíû ÈÒÕ, Çàñàã äàðãûí òîãòîîë, çàõèðàìæèéã îëîí íèéòýä ñóðòàë÷ëàõ, íèéòýýð äàãàæ ìºðäºõ òàëä àíõààð÷ áàã áàéãóóëëàãàä ñóðòàë÷èëãààíû áóëàíã àæèëëóóëæ ìýäýýëýë ñóðòàë÷èëãààíû àëáààð äàìæóóëàí   ìýäýýëëèéã òºðºë á¿ðèéí õýëáýðýýð èðãýäýä õ¿ðãýíý.

 

 

Æèëäýý

1.2.2. Тамгын газрын графикт мэдээ тайлан,Òºðèéí àëáàí õààã÷äûí á¿ðýëäýõ¿¿í õºäºë㺺íèé òàéëàíã õóãàöààíä íü òóøààõ

 

æèëäýý

1.2.3. Èðãýíèé á¿ðòãýë ìýäýýëëèéí àëáàíû ¿íäñýí ìýäýýëëèéí ñàíä ìýäýýëýë íü á¿ðýí îðîîã¿é èðãýíèé ìýäýýëëèéã á¿ðýí îðóóëàõ , çàñàã çàõèðãàà çàâñàðäñàí èðãýäèéí   øèëæèëò õºäºë㺺íèé àñóóäëûã öýãöëýõ, ухаалаг иргэний үнэмлэх олгох ажлыг зохион байгуулна

 

Æèëäýý

1.2.4. Төрийн албан хаагчдад шаардлагатай хууль тогтоомжийг судлуулах, сургалт зохион байгуулж, холбогдох хууль тогтоомжуудаар хагас жил тутам шалгалт авч байх

 

1,3-ð óëèðàëä

1.2.5. Àéìàã, ñóìûí çàñàã äàðãûí ¿éë àæèëëàãààíû õºòºëáºð, ¿íäñýí ÷èãëýëèéí çààëòóóäûã õîëáîãäîõ àëáàí ãàçàð, àæèëòàí òóñ á¿ðò õóâèéí õýðýã íýýí õýðýãæèëòèéã õàíãàí àæèëëàõ

 

1-р сард

1.3  Гадаад харилцааны талаар:

1.3.1. Хөрш зэргэлдээ аймаг, сумдын үйл ажиллагаатай танилцах, туршлага солилцох,тойрон аяллыг зохион байгуулах

 

жилдээ

1.3.2. Хөрш зэргэлдээ ОХУ-ын муж, районуудын удирдлагуудтай уламжлалт харилцааг шинэ шатанд гаргаж эдийн засаг, нийгэм, соёлын хүрээнд хамтарч ажиллана.

 

 

жилдээ

                                       Õî¸ð: Íèéãìèéí áîäëîãûí õ¿ðýýíä

2.1    Õ¿í     àìûí áîäëîãûí òàëààð:

2.1.1 Ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй болон эмзэг бүлгийн иргэдийн халамжийн тэтгэвэр тэтгэмжийг нэмэгдүүлэх, төсөл хөтөлбөрт хамруулах

 

 

æèëäýý

2.1.2. Õºäºëìºðèéí çàõ çýýëèéí èäýâõòýé áîäëîãûí õ¿ðýýíä èðãýäèéã áàéíãûí áîëîí ò¿ð àæëûí áàéðààð õàíãàõàä àíõààð÷ àæèëëàí , мэргэжлийн сургалтанд хамруулах замаар ажилгүйдлийн түвшинг бууруулах бодлого барьж ажиллана

 

Æèëäýý

 

 

2.1.3. Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас хэрэгжиж байгаа зээл, төслийг оновчтой хэрэгжүүлж биелэлтэнд хяналт тавьж ажиллах

 

жилдээ

                                 Ãóðàâ: Ýäèéí çàñàã,Áàéãàëü îð÷íû áîäëîãûí õ¿ðýýíä

3.1      Ýäèéí çàñàã, òºñºâ ñàíõ¿¿ãèéí òàëààð:

3.1.1. Òàòâàðûí áààç ñóóðèéã ºðãºòãºí, îðîí íóòãèéí òºñâèéí îðëîãûã æèëä äóíäæààð 15-ààñ äîîøã¿é õóâèàð íýìýãä¿¿ëæ, òºëºâëºãººã íýð òºð뺺ð íü æèãä õàíãàí áèåë¿¿ëíý.

 

 

 

 

Æèëäýý

3.1.2. Îðîí íóòãèéí òºñâèéí îðëîãûí á¿ðä¿¿ëýëò, çàðöóóëàëò, ºì÷ õºðºíãèéí àøèãëàëò, õàäãàëàëòàíä òàâèõ õÿíàëòûã ñàéæðóóëàí төсөв санхүүгийн ил тод байдлыг ханган ºð àâëàãàã¿é àæèëëàí, мэдээллийг сар бүр иргэдэд хүргэнэ.

 

æèëäýý

3.2. Дэд бүтцийн талаар

3.2.1. Зам гүүрийн засварын ажлыг тогтмол хийж замын тэмдэг, тэмдэглэгээг хийлгэнэ.

 

2,3-р улиралд

3.3. Хүнс хөдөө аж ахуй байгаль орчны талаар

3.3.1. Байгаль орчны хяналт шалгалтыг сайжруулж, зөрчлийг бууруулах зорилгоор Дархинтын давааны өвөр, Ар Битүүд байгаль хамгаалагчийн ажлын байр барьж, 2 байгаль хамгаалагчийг унаажуулахад анхаар ажиллана.

 

 

жилдээ

3.3.2. Áýë÷ýýðèéí óñàí õàíãàìæèéã ñàéæðóóëàõ çîðèëãîîð õóäàã óñò öýãèéí òîîã íýìýãä¿¿ëæ, àøèãëàëò õàìãààëàëòûã ñàéæðóóëíà.

 

æèëäýý

3.3.3. Улз голын гүүрний байгаль орчны хяналтын постны байрыг тохижуулах ажлыг хийнэ.

 

1-р улиралд

3.3.4. Малын тоо толгойг жил бүр өсгөх, үүлдэр угсаа ашиг шимийг сайжруулах, мал сүргийг элдэв халдварт , паразит өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх талаар хэрэгжүүлж байгаа хөтөлбөр, “Монгол мал”,”Малчдын талаар төрөөс баримтлах бодлого”-ыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө гарган ажиллана.

 

жилдээ

3.3.5. Сумын нийт мал сүрэгт ангилалт, үзлэг, үржлийн ажлуудыг хийж бүртгэлжүүлэх, ээмэгжүүлэх ажлыг үргэлжлүүлэн хийнэ.

2-р улиралд

3.3.6. Ариун цэвэр, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан мал нядалгааны газар байгуулж, мал, мах бэлтгэлийн ажлыг зохион байгуулалтанд оруулна.

жилдээ

                         ĺðºâ. Áàòëàí õàìãààëàõ, ãàìøãààñ õàìãààëàõ òàëààð:

4.1. Öýðãèéí øèíý÷èëñýí òîî á¿ðòãýëèéã õóãàöààíä íü õèéæ , ä¿í ìýäýýã àéìãèéí    

Öýðãèéí øòàáò òóøààõ, цэргийн бэлтгэл үүрэгтнүүдийн тооцооны хуудсыг бүрэн  бичилт хийж аймгийн ЗДТГ-ын Цэргийн штабт цахим мэдээллийн санд шивж оруулах ажлыг бүрэн дуусгана.

 

 

1-р улиралд

4.2. 2 дугааð ýýëæèéí   öýðýã òàòëàãà, ýì÷ íàðûí óðüä÷èëñàí ¿çëýãò öýðãèéí íàñíû çàëóó÷óóäûã á¿ðòãýëèéí äàãóó á¿ðýí õàìðóóëна.

 

2-ð óëèðàëä

4.3. Èðãýäèéã öýðãèéí àëáûã ñàéí äóðûí ¿íäñýí äýýð ãýðýýãýýð áîëîí áèåýð, ä¿éö¿¿ëýõ, ìºíãºí òºëáºðèéí õýëáýðýýð   îðëóóëàí õààæ áóé áàéäàëä õÿíàëò òàâèí àæèëëàæ мөнгөн төлбөр ноогдсон иргэдийн төлбөрийг барагдуулах ажлыг зохион байгуулна.

 

Æèëäýý

4.4. Гамшгаас хамгаалах алба, штабын бэлэн байдал чадавхийг дээшлүүлж, сургалт сурталчилгааг зохион байгуулна.

1-р улиралд

4.5. Ñóìûí   Ãàìøãààñ õàìãààëàõ   áýëýí áàéäëûí òºëºâëºãººíä òîäîòãîë õèéæ áàòëóóëàí àæèëëàна.

 

1-ð óëèðàëä

4.6. Ãàë ò¿éìýðòýé òýìöýõ øóóðõàé áàã áîëîí 1,2-ð ýýëæèéí èðãýäèéã áàãèéí Зàñàã äàðãà íàðòàé õàìòðàí òîìèëæ   áàãàæ     çýâñýãëýìæ   òîíîã òºõººðºìæèéн хангалтыг сайжруулан ашиглалт хадгалалтанд хяналт тавьж ажиллана.

 

1-ð óëèðàëä

4.7 Аймгийн Засаг даргын нэрэмжит гамшгаас хамгаалах бэлтгэл бэлэн байдлын үзлэгт бэлтгэж амжилттай дүн үзүүлнэ.

жилдээ

Нийгэм эдийн засгийн үндсэн чиглэл

 

 

 

Дорнод аймгийн баян-Уул сумын нийгэм, эдийн засгийг

 

2013 онд хӨгжҮҮлэх Үндсэн Чиглэл

 

 

 

Бодлого арга хэмжээ

Шаардагдах хөрөнгийн эх үүсвэр /сая/

Хугацаа

Хариуцах эзэн

                                     Нэг. Төрийн удирдлагын хүрээнд

1.1.         Төрийн бодлогын талаар

1.1.1. 2013 оныг “ БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН ЖИЛ” болгон зарлаж бодлого, хөтөлбөр боловсруулж ажиллах

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

Жилдээ

ИТХ, ЗДТГ, Аж Ахуйн нэгж албан байгууллагууд, иргэд

1.1.2. Сумын хөгжлийн цогц бодлогыг боловсруулж шинээр дахин төлөвлөлт хийх

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

Жилдээ

Засаг дарга,ЗДТГ, бүх албан байгууллагууд, иргэд

1.1.3. Төр иргэний нийгмийн түншлэлийг сайжруулах, төрийн бодлого шийдвэрийг оновчтой чиглүүлэх зорилгоор орон нутгийн цаг үе, нийгмийн асуудлаар нээлттэй хэлэлцүүлгийг иргэний танхимтай хамтран зохион байгуулна.

 

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

Улирал бүр

ТГ-ын дарга.

Нийгмийн ажилтан

Багийн Засаг дарга нар

Иргэний танхим

1.1.4.Төрийн байгууллагын үйл ажиллагааг ил тод шуурхай, чирэгдэлгүй хүргэх зорилгоор 4, 5 дугаар багийн төвд   мэдээллийн самбар байршуулж үйл ажиллагааг нь тогтмолжуулна.

Орон нутгийн хөгжлийн сан 5,0

2 дугаар улиралд

ТГ-ын дарга

ХШҮМэргэжилтэн

Багийн Засаг дарга нар

1.1.5. Төрийн албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах, ажиллах нөхцлийг сайжруулах зорилгоор шаардлагатай компьютер, техник тоног төхөөрөмжөөр хангана.

 

 

Сумын төсөв

13,1

 

Жилдээ

 

ТГ-ын дарга

Төрийн сангийн мэргэжилтэн

1.1.6. Төрийн албан хаагчдыг ажлын байранд нь суралцуулж, урт богино хугацааны сургалтанд хамруулан ажлын бүтээмж, ёс зүй, хариуцлагыг дээшлүүлэхэд анхаарч ажиллана.

 

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

 

Жилдээ

ТГ-ын дарга

ХШҮМэргэжилтэн

1.1.7. Сумын “Нутгийн захиргааны ордон”   шинэ барилгын ажлын зураг төсвийг шинэчлэн хийлгэх.

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

 

Жилдээ

Засаг дарга

ИТХ-ын дарга

1.1.8. Сумын ЗДТГазарт Мэдээлэл сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэнтэй болж ЗДТГ-н үйл ажиллагааг цахим хэлбэрт оруулж, сумын мэдээллийг цахим сайтаар иргэдэд нээлттэй мэдээлнэ

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

1 дүгээр улиралд

 

Засаг дарга

ТГДарга

1.1.9. Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор төрийн байгууллагууд цахим шуудангаар төрийн мэдээ мэдээлэл, албан бичгийг дамжуулдаг болгоно.Цахим засаглал хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ.

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

жилдээ

Мэдээлэл Технологийн Ажилтан

1.1.10. Төрийн бодлогыг иргэдэд нээлттэй, тунгалаг болгох цогц арга хэмжээний хүрээнд “Иргэдтэй уулзах өдөрлөг”-ийн арга хэмжээг сум, багийн түвшинд улирал бүр зохион байгуулж ажиллана.

 

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

 

Жилдээ

ЗДТГазар

Багийн Засаг дарга нар

Нийгмийн ажилтан

1.1.11.Сумын хэмжээнд цаг ашиглалтын менежментийг сайжруулах

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

Жилдээ

Засаг дарга

Бүх нийтээр

1.2. Гадаад харилцааны талаар

1.2.1 Хөрш зэргэлдээ ОХУ-ын муж, районуудын удирдлагуудтай уламжлалт харилцааг хөгжүүлж эдийн засаг, нийгэм, соёлын хүрээнд хамтарч ажиллана.

 

Орон нутгийн төсөв

Жилдээ

Засаг даргын орлогч

Төсөвт байгуулагуудын дарга нар

1.2.2. Нутгийн зөвлөл болон ТББайгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийн санал санаачилгыг дэмжин хамтарч ажиллана.

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

Жилдээ

Засаг дарга

Нийгмийн ажилтан

1.2.3. БНХАУлсад нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчин, хөдөө аж ахуйн чиглэлээр туршлага солилцох аялалд иргэд, нөхөрлөл, байгууллагыг явахад зуучилна.

 

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

Жилдээ

Засаг даргын орлогч

Багийн Засаг дарга нар

1.2.4. Хөрш зэргэлдээ сумдтай хамтран ажиллах хамтын ажиллагааг эрчимжүүлэх

Зохион    байгуулалтын  арга хэмжээ

Жилдээ

Засаг даргын орлогч, ЗДТГазар

1.3.         Хуулийн хэрэгжилтийг хангах талаар

1.3.1. 6-р багийн нутаг дэвсгэр Ульхан боомтод Багийн Иргэдийн хөгжлийн төв байгуулах

ОНХ сан

15,0

Жилдээ

Засаг даргын орлогч

6-р Багийн засаг дарга

1.3.2. Хилийн бүс, зурваст гэмт хэрэг, зөрчлийг багасгах, хилийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэхэд анхаарч ажиллана.

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

Жилдээ

Засаг дарга, Хилийн 0275-р анги

1.3.3. Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх, иргэдийн амгалан тайван аж төрөх, аюулгүй байдлыг хангахад төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийг татан оролцуулж, 6-р багт хувиарийн дагуу хэв журмын цагдаа ажиллуулах, олон нийтийн байцаагч, урамшуулалтай эргүүлийг үр дүнтэй ажиллуулна.

 

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөлийн санхүүжилт

Жилдээ

Цагдаагийн тасаг

ГХУСЗөвлөл

1.3.4. Мал хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн ажиллаж, малын хулгайтай тэмцэх сангийн бааз суурийг өргөжүүлнэ.

 

Малын хулгайтай тэмцэх сан

Жилдээ

Цагдаагийн тасаг

Багийн Засаг дарга нар

1.3.5. Цагдаагийн тасгийн дэргэд тээврийн хэрэгслийн журмын хашаа барьж тохижуулан журмын дагуу ажиллуулна.

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

Жилдээ

Цагдаагийн тасаг

 

1.3.6. Зорчигч тээврийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг жолооч нартай гэрээ байгуулан хяналт тавьж ажиллана.

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

Жилдээ

Цагдаагийн тасаг

 

1.3.7 Архидан согтуурахаас урьдчилан сэргийлэх, архидалт, согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх, худалдах, үйлчлэхэд тавих хяналтыг нэмэгдүүлж, сургуулийн ахлах ангийнхан болон өсвөр үе, залуучуудад архи, согтууруулах ундаа болон хийн газ үнэрлэн, мансуурахаас урьдчилан сэргийлэх сургалтыг мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулж, архидан согтуурч мансуурахын эсрэг Төрийн болон төрийн бус байгууллагаас гаргасан уриалга, санал санаачлагыг дэмжин хамтран ажиллана.

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

Жилдээ

ГХУСЗөвлөл

ЗДТГазар

Цагдаагийн тасаг

БЗДарга нар

Хоёр. Нийгмийн бодлогын хүрээнд

2.1. Хүн амын бодлогын талаар

2.1.1 Хөгжлийн бэрхшээлтэй болон эмзэг бүлгийн иргэдийн халамжийг нэмэгдүүлж, хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн үйлчилгээний болон бусад төсөл хөтөлбөрт хамруулж, ядуурлыг бууруулах

Нийгмийн халамжийн сан

ХЭДСан

Жилдээ

Нийгмийн ажилтан НХҮАХМэргэжилтэн

Багийн засаг дарга нар

2.1.2. Хөдөлмөрийн эдийн засгийн идэвхитэй бодлого хэрэгжүүлж 25 иргэнийг байнгын, 560 иргэнийг түр болон улирлын чанартай ажлын байраар хангаж, мэргэжлийн сургалтанд хамруулах замаар ажилгүйдлийн түвшинг бууруулна.

 

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

Жилдээ

 

Багийн Засаг дарга нар, НХҮАХМэргэжилтэн

2.1.3. Залуучуудын холбооны үйл ажиллагааг дэмжиж чадавхижуулна

ОНХСан

5,0

жилдээ

Засаг дарга

Нийгмийн ажилтан

 

2.1.4. Хархираагийн соёл түүхийн төвийг байгуулна.

Улсын төсвөөс

50,0

Жилдээ

Засаг дарга

2 дугаар багийн ЗД

2.1.5. Сумын 90 жил, Эрээний тэрэгний үйлдвэрийн 70 жилийн ойн бэлтгэл ажлыг хангуулах ажлын хэсэг томилон төлөвлөгөө боловсруулан ажиллана

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ, хандив

Жилдээ

Засаг даргын орлогч

Ажлын хэсэг

2.1.6. Наадмын талбайг засаж янзлах, хурдан морины гараа барианы төхөөрөмж, сурын талбайг тохижуулах

ОНХС

50,0

Жилдээ

Засаг даргын орлогч, Газрын даамал, ТББ-д

2.1.7. 6-р багийн төвд хүүхдийн Цэцэрлэг шинээр барих

ОНХС

/ 25,0/

Жилдээ

Засаг даргын орлогч, 6 дугаар багийн Засаг дарга

2.2. Боловсролын талаар

2.2.1. Шинээр 160 ортой хүүхдийн цэцэрлэг барих ажлыг эхлүүлэх

 

Улсын төсөв

/430,0/

Жилдээ

Засаг даргын орлогч

Цэцэрлэгийн эрхлэгч

2.2.2. 2-3 нүүдлийн гэр цэцэрлэг ажиллуулж,   СӨБ-ын хамран сургалтыг нэмэгдүүлнэ.

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

Жилдээ

Цэцэрлэгийн эрхлэгч

Нийгмийн ажилтан

2.2.3. ЕБСургуулийн шинээр баригдаж байгаа барилгын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллана.

 

Улсын төсөв

/1185,0/

 

Жилдээ

 

ЕБС-ийн Ерөнхий менежер

2.2.4. ЕБС-ийн сургалтыг 11 ба 12 жилийн сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөрөөр зэрэгцүүлэн чанартай зохион байгуулж, төлөвлөгөө боловсруулан ажиллаж, багшийн ур чадварыг дээшлүүлэх, мэргэжлийн багшийн хангалтыг 100 хувьд хүргэнэ.

 

 

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

Хичээлийн жилд

ЕБС-ийн Ерөнхий менежер

2.2.5. Албан бус боловсрол, зайны сургалт, дүйцсэн хөтөлбөрөөр сурах боломжийг нэмэгдүүлж, 2013-2014 оны хичээлийн жилд бага боловсролын хамран сургалтыг 98.5 хувьд, суурь боловсролын хамран сургалтыг 100 хувьд хүргэж, 6 настай хүүхдийг сургуульд бүрэн хамруулан сургууль завсардалт гаргахгүй.

 

 

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

Жилдээ

Засаг дарга

ЕБС-ийн Ерөнхий менежер

АББАрга зүйч

2.3. Соёл спортын талаар

2.3.1. Хөл бөмбөг, сагсан бөмбөгийн талбайтай болох ажлыг эхлүүлэх

ОНХС

/10,3/

Жилдээ

Засаг даргын орлогч

Газрын даамал

2.3.2. Сумын сурын холбооны үйл ажиллагааг идэвхжүүлэн сурын ордонг ашиглалтанд оруулж байнгын ажиллагаатай болоход нь дэмжлэг үзүүлэх

ОНХС

/10,0 /

Жилдээ

Засаг дарга

Сурын холбоо

2.3.3. Иргэдийг Олон улсын болон улсын чанартай тэмцээн, уралдаанд оролцоход дэмжлэг үзүүлэх

ОНХС

/5,0/

Жилдээ

Засаг даргын орлогч

2.3.4. Нум сумны үйлдвэрлэл эрхлэх цех байгуулахад дэмжлэг үзүүлж ажиллана.

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

Жилдээ

Засаг дарга

2.3.5. МУГЖүжигчин Д.Дашнямын нэрэмжит зохиолын дуу дуулаачдын бүсийн уралдааныг зохион байгуулах.

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

Жилдээ

Соёлын төвийн эрхлэгч

2.3.6. Мэдээлэл сурталчилгааг иргэдэд түгээх богино долгионы радиотай болно.

ОНХС

10,0

Жилдээ

Залуучуудын холбоо

2.4. Эрүүл мэндийн талаар

2.4.1. Эмнэлгийн эмч, ажилчдын ёс зүй, харилцааны соёлыг сайжруулж, иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг дээшлүүлнэ.

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

 

Жилдээ

 

Эмнэлгийн эрхлэгч

2.4.2. Халдварт өвчин түүний дотор БЗДХ-ын илрүүлэлтийг сайжруулж, эмчлэн эрүүлжүүлэх.

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

Жилдээ

 

Эмнэлгийн эрхлэгч

 

2.4.3. Хүн амын нийгмийн эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлэх зорилгоор сургалт, сурталчилгааг хийж чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх.

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

Жилдээ

 

Эмнэлгийн эрхлэгч

 

2.4.4. Хүн амд эрүүл хүнс хүргэх талд анхаарч, худалдаа, үйлчилгээний газруудад үзлэг шалгалтыг зохион байгуулж, заавар зөвлөгөө өгч ажиллана.

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

Улирал бүр

МЭҮТасаг

Хяналтын комисс

 

Гурав. Эдийн засаг, байгаль орчны бодлогын хүрээнд

3.1 Эдийн засаг, бизнесийн орчин, төсөв санхүүгийн талаар

3.1.1. Бизнес эрхлэгчдийг дэмжин ТББ-г байгуулж үйл ажиллагааг өргөжүүлэх, сумын хэмжээний жишиг хоршоо байгуулах

Зохион байгуулалтын асуудал

Жилдээ

Засаг дарга

МЭҮТасаг

3.1.2. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангийн зээлийг иргэдэд олгоход нь дэмжлэг үзүүлж, хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллана.

Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сан

жилдээ

Засаг дарга

Ажлын хэсэг

 

3.1.3. “Нэг суурин-Нэг бүтээгдэхүүн” өдөрлөгийг зохион байгуулж, үйлдвэрлэгчдийн зах зээлийг өргөжүүлэхэд анхаарч ажиллана.

Орон нутгийн төсөв

0,5

Жилдээ

Засаг даргын орлогч

МЭҮТасаг

3.1.4. Татварын бааз суурийг өргөтгөн, орон нутгийн төсвийн орлогыг жилд дунджаар 15-аас доошгүй хувиар нэмэгдүүлж, төлөвлөгөөг нэр төрлөөр нь жигд ханган биелүүлнэ.

 

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

Жилдээ

Татварын байцаагч

3.1.5. Орон нутгийн төсвийн орлогын бүрдүүлэлт, зарцуулалт, өмч хөрөнгийн ашиглалт, хадгалалтад тавих хяналтыг сайжруулж, төсөв санхүүгийн ил тод байдлыг ханган ажиллана.

 

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

Жилдээ

ТСТөлөөлөгч

ТСМэргэжилтэн

3.1.6. Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчид болон малчдыг Нийгмийн даатгалын сайн дурын шимтгэлд хамруулах ажлыг жил бүр 10-аас доошгүй хувиар нэмэгдүүлнэ.

 

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

Жилдээ

НДБайцаагч

3.1.7. УИХ-аас Ажилласан жил тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцох тухай хуулийг хэргэжүүлэх./Сумын хэмжээнд 700 орчим иргэн/

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

3-р улирал

НДБайцаагч

3.1.8. ААН, нөхөрлөл, иргэдийн оролцоотойгоор Эрээний нуруунд 600 га талбайд ойжуулалт хийнэ.

Улсын төсөв

Жилдээ

Сум дундын ойн анги

БОХУБайцаагч

3.1.9. Онон, улз голуудын сав газрын захиргаа байгуулах ажлыг дэмжих

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

Жилдээ

Засаг дарга

БОХУБайцаагч

 

3.1.10 Онон, Улз голын сав газруудад хэрэгжиж байгаа төсөл хөтөлбөрүүдийн үйл ажиллагааг дэмжиж, иргэдийг төсөл хөтөлбөрт хамруулах

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

Жилдээ

Засаг дарга

3.1.11. 6-р багийн нутаг дэвсгэрт 2 ААНэгжийг түшиглэн Зиг заг хавтан үйлдвэрлэх үйлдвэр байгуулна

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

Жилдээ

Засаг даргын орлогч

6-р баг БЗД

3.1.12. Сумын хэмжээнд мөнгө санхүүгийн бодлого барьж ажиллана

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

жилдээ

Сумын банк

Банк бус санхүүгийн байгууллага

3.2 .Дэд бүтцийн талаар

3.2.1. Сумын төвийн замуудад замын тэмдэг, тэмдэглэгээг хийх, Бумбатын даваа, Засмал даваануудад самбар байрлуулах

 

ОНХС

5,0

Жилдээ

Газрын даамал

Цагдаагийн тасаг

3.2.2. Сумын 90 жилийн ойг угтаж айл өрхүүдийн хашааг шинэчлэх, цэгцлэх ажлыг зохион байгуулна.

ОНХС

40,0

Жилдээ

Засаг даргын      орлогч

Газрын даамал

3.3.3. Сумын 90 жилийн ойг угтаж Сумын төвийн гудамжнуудын гэрэлтүүлгийг сайжруулах

ОНХС

60,0

Жилдээ

Засаг даргын орлогч

3.3.4 Сумын төвийн 4, 5 дугаар багуудад шинээр гүний худаг гаргах

ОНХС

10,0

Жилдээ

Засаг даргын орлогч, 4,5 дугаар багийн Засаг дарга

3.3.5.Сумын төвийн замыг засах

ОНХС

10,0

Жилдээ

Засаг даргын орлогч

Газрын даамал

3.3.6. “Майдрын буудай” ХХК-ийн хөрөнгө оруулалтаар Сумын төвд Иргэдэд үйлчлэх төв байгуулах ажлыг эхлэх

Хандив

Жилдээ

Засаг даргын орлогч

Майдарын буудай ХХК

3.3.7. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх бүтээн байгуулалтын ажлын зураг , төсөв хийлгэх

ОНХС

5,0

Жилдээ

Засаг даргын орлогч

ТСТөлөөлөгч

3.3. Хүнс, хөдөө аж ахуй, байгаль орчны талаар

3.3.1. Ойгоос мод бэлтгэх, худалдаалах, бүтээгдэхүүн гаргах ажлыг зохион байгуулалтанд оруулж сумын төвд Модны зах байгуулах

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ, ОНХС 45,0

Жилдээ

Засаг даргын орлогч, БОХУБайцаагч

3.3.2. Онон Балжийн цогцолборт газрын орчны бүсийг хөгжүүлэх менежмент төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэн ажиллаж, орон нутгийн үйлдвэрлэлийг дэмжих зээлийн эргэлтийн санг зориулалтын дагуу ажиллуулна.

 

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

/28,0/

Жилдээ

Засаг дарга

Орчны бүсийн зөвлөл

3.3.3. Ойгоос ашиглагдах боломжгүй мод, үндэс, гишүү, үйлдвэрлэлийн үртэс зэргийг ашиглан шахмал түлш хийх тоног төхөөрөмжтэй болох

Төсөл хөтөлбөр

 

Жилдээ

Сум дундын ойн анги

3.3.4. Засмал давааны зам дагуух ойг цэвэрлэх, ойжуулах ажлыг зохион байгуулна.

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

Жилдээ

БОХУБ, Ойн ангийн дарга

3.3.5. Улз голын гүүрний байгаль орчны хяналтын постыг байнгын ажиллагаатай болгох.

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

Жилдээ

БОХУБайцаагч

Цагдаагийн тасаг

3.3.6. Ойн ангийн дэргэд Мэдээлэл сурталчилгааны байрыг ашиглалтанд оруулж, иргэд байгууллагад сургалт, мэдээллийг тогтмолжуулна.

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

Жилдээ

Ойн ангийн дарга

 

3.3.7. Малын тоо толгойг өсгөж, үүлдэр угсаа ашиг шимийг сайжруулах арга хэмжээг зохион байгуулна.

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

Жилдээ

МЭҮТасаг

Багийн Засаг дарга нар

3.3.8. Мал эмнэлэг үржлийн байгууллагуудын ажил үйлчилгээг сайжруулж, малыг эрүүлжүүлэх, халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эмчлэх ажлыг чанаржуулж, халдварт өвчний гаралтыг багасгана.

 

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

Жилдээ

МЭҮТасаг

Мал эмнэлгийн эзэд

3.3.9. Сумын нийт мал сүрэгт ангилалт, үзлэг, үржлийн ажлуудыг хийж, бүртгэлжүүлэх, ээмэгжүүлэх ажлыг үргэлжүүлнэ .Нийт 14000 толгой малд хийнэ.

Аймгийн төсөв

Жилдээ

Мал эмнэлэг үржлийн тасаг

3.3.10. Нийт малын 15 хувийг малын индексжүүлсэн даатгалд хамруулана.

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

жилдээ

МЭҮТасаг

Багийн Засаг дарга нар

3.3.11. Ариун цэвэр, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан мал нядалгааны газар байгуулж, мал, мах бэлтгэлийн ажлыг зохион байгуулалтанд оруулна.

Сум хөгжүүлэх сан

 

Жилдээ

Мал эмнэлэг үржлийн тасаг

3.3.12. Хогийн цэгийг цэгцэлж янзлах, ландпилдын аргаар боловсруулж булах

ОНХС

20,0

Жилдээ

БОХУБ

3.3.13. Бэлчээрийн менежментийг сайжруулах, нөхөн сэргээх, хуваарьтай ашиглах, бэлчээрийн даац, ургамалжилтын бүрхэвчийг тодорхойлно

Зохион байгуулалтын ажил

2,3-р улирал.

Багийн засаг дарга

МЭҮТ-ийн мэргэжилтэн

3.3.14. Бэлчээрийн мэрэгч амьтан, хортон шавьжийн хөнөөлөөс урьдчилан сэргийлэх судалгаа хийх, тэмцэх арга хэмжээг зохион байгуулж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллана

Аймгийн төсөв

0,3

2,3-р улирал.

БОХУБайцаагч

Багийн засаг дарга

МЭҮТ-ийн мэргэжилтэн

3.3.15. Атрын гурав   дахь аяны хүрээнд Газар тариалангийн үйлдвэрлэл эрхлэлтийг нэмэгдүүлж 1500 га талбайд   хүргэнэ.

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

Жилдээ

Майдрын буудай ХХК

МЭҮТ-ийн мэргэжилтэн

3.3.16. Төмс, хүнсний ногооны тариалалт, хүлэмжийн аж ахуй эрхлэх үйл ажиллагааг дэмжинэ.

Төсөл хөтөлбөр

15,0

 

жилдээ

Багийн засаг дарга нар

Төсөл сонгон шалгаруулах ажлын хэсэг

3.3.17. Чацаргана хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

Жилдээ

МЭҮТ-ийн мэргэжилтэн

3.3.18. Худалдаа, үйлчилгээний салбарын үйл ажиллагаанд холбогдох хууль тогтоомж, стандартын хэрэгжилтийг хангуулах

Зохион байгуулалтын ажил

Улирал бүр

МЭҮТасаг

Ажлын хэсэг

3.3.19. Хөдөө аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүн түүхий эд боловсруулах эрүүл ахуйн шаардлага хангасан мах, сүү, Хүнсний ногоо борлуулах цэг байгуулах ажлыг зохион байгуулна.

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

 

Жилдээ

МЭҮТасаг

3.3.20. “Малчин эмэгтэйчүүдийн зөвлөгөөн” зохион байгуулах

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

1-р улиралд

Багийн засаг дарга

МЭҮТасаг

3.3.23. Ахуй үйлчилгээний төвийг өргөтгөх

Аймгийн төсөв     50,0

жилдээ

МЭҮТасаг

3.3.24. Малжуулах төслийг хэрэгжүүлж ажлын байрыг нэмэгдүүлнэ

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

жилдээ

Ажлын хэсэг

3.3.25. “Малын тэжээл” хөтөлбөр хэрэгжүүлэх

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

жилдээ

МЭҮТасаг

3.3.26. Агро паркын үйл ажиллагааг эрчимжүүлнэ.      

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

жилдээ

МЭҮТ-ийн мэргэжилтэн

3.3.27. Ногоон байгууламжийн худагт ус цэвэршүүлэх төхөөрөмж тавих

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

ОНХСан 15,0

жилдээ

Засаг даргын орлогч

БОУХБ

Дөрөв. Батлан хамгаалах, гамшгаас хамгаалах талаар

4.1.1. Иргэдийг цэргийн албыг сайн дурын үндсэн дээр гэрээгээр болон биеэр дүйцүүлэх, мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр орлуулан хааж буй байдалд хяналт тавин ажиллаж урьд оны төлбөрүүдийг барагдуулна.

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

Жилдээ

Тамгын газрын дарга,

Багийн Засаг дарга нар

 

4.1.2. Гамшгаас хамгаалах алба, штабын бэлэн байдал, чадавхийг дээшлүүлж, сургалт, сурталчилгааг зохион байгуулна.

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

Жилдээ

Тамгын газрын дарга

 

4.1.3. Гал түймэртэй тэмцэх шуурхай баг зохион байгуулж, багаж зэвсэглэмж, тоног төхөөрөмжийг сайжруулна. Нөхөрлөл бүрийг дундын сангаас 2 үлээгч аппараттай болгоно.

Зохион байгуулалтын арга хэмжээ

Жилдээ

Тамгын газрын дарга,

БОХУБ

4.1.4 Объектын гал унтраах жижиг оврын усны машин, шаардлагатай тоног төхөөрөмжтэй болох

ОНХСан

30.0

Жилдээ

Засаг даргын орлогч

Тамгын газрын дарга

4.1.5. Ариутгал халдваргүйжуулалт, нохой устгал хийх ажлыг зохион байгуулах

ОНХС

5.0

 

жилдээ

ТГ-ын дарга

БОУХБ

 

 

 

 

 

 

 

Баян-Уул сумын ЗДТГ

Хуулийн булан

bottom-1

Та хуулийн булангаас сүүлийн хууль тогтоомжуудтай танилцаж татаж авна уу

Хууль 10,2 татаж авах

дэлгэрэнгүй

 

Төрийн албан хэрэг хөтлөх журамыг татаж авна уу  татаж авах

Админтай холбогдох

Бусад албан газрууд

Холбоо барих

dornod

БАЯН-УУЛ СУМЫН ТӨР, ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН АЛБАН ТУШААЛТНУУДЫН УТАСНЫ ЖАГСААЛТ

Дэлгэрэнгүй...