Зар мэдээ

Төрийн үйлчилгээг хөнгөн шуурхай хүргэх, төрийн байгууллага, иргэд хоорондын харилцаа холбоог сайжруулах, төрийн албан хаагчдыг хуулиар хүлээсэн үүргээ хэрхэн биелүүлж байгаад хяналт тавих, илэрсэн дутагдал зөрчлийг түргэн шуурхай арилгах зорилгоор сумын ЗДТГ-ын дэргэд НЭЭЛТТЭЙ УТАС 80574700 дугаар ажиллаж байна. +++ Тус "Нээлттэй утас" нь иргэдийн өргөдөл, санал, гомдлыг хүлээн авч эрх хэмжээний хүрээнд шийдвэрлэх буюу эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд уламжлах юм. Ирсэн санал хүсэлт, гомдлыг ажлын 1-5 өдрийн дотор шуурхай шийдвэрлүүлэн тухайн иргэнд хэрхэн шийдвэрлэсэн талаарх хариуг өгч ажиллаж байгаа юм.

Санал асуулга

helper DB function reports no errors

Энд санал асуулга оруулна.


Total votes:

Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө

Батлав: Засаг дарга                     Ж. Дорж  Худалдан авах тайлагнах журмын       1-р хавсралт     маягт-1
                                                                                                                                                                                    
ДОРНОД АЙМГИЙН БАЯН-УУЛ СУМЫН 2015 ОНД БАРАА, АЖИЛ,   ҮЙЛЧИЛГЭЭ     ХУДАЛДАН АВАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Санхүүжилтын эх үүсвэр: Баян-Уул сум Орон нутгийн хөгжлийн сан
Д/Д Тухайн жилд худалдан авах бараа ажил үйлчилгээ нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал Төсөвт өртөг2 (сая.төг) Тухайн онд санхүүжих (сая.төг) Эрх шилжүүлэх эсэх /ТЕЗ-н нэр/ Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам3 Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа Тайлбар, тодруулга
Үнэлгээний хороо байгуулах огноо Тендер зарлах огноо Гэрээ байгуулах эрх олгох огноо Гэрээ дуусгавар болох, дүгнэх огноо
2 4 5 6 7 8 9 10 11
Шинээр эхлэх хөрөнгө оруулалтын ажил    110,000.0 110,000.0
1 1-р багт иргэдийг малжуулах      15,000.0    15,000.0 Олон нийтийн оролцоо 2015.05.01 2015.05.05 2015.05.25 2015.06.10
2 2-р багт иргэдийг малжуулах      15,000.0    15,000.0 Олон нийтийн оролцоо 2015.05.01 2015.05.05 2015.05.25 2015.06.10
3 3-р багт иргэдийг малжуулах      15,000.0    15,000.0 Олон нийтийн оролцоо 2015.05.01 2015.05.05 2015.05.25 2015.06.10
4 6-р багт иргэдийг малжуулах      15,000.0    15,000.0 Олон нийтийн оролцоо 2015.06.01 2015.06.05 2015.06.25 2015.07.10
5 Сумын төвийн спорт тоглоомын талбайг тохижуулах.      50,000.0    50,000.0 Харьцуулалтын арга 2015.04.05 2015.04.10 2015.05.01 2015.06.30
Засвар үйлчилгээ , тоног төхөөрмж    143,065.7 143,065.7
6 Халуун усны барилга ашиглалтанд оруулах      72,654.3    72,654.3 Харьцуулалтын арга 2015.04.01 2015.04.05 2015.04.30 2015.06.30
7 Сумын төвийн ерөнхий төлөвлөгөөний төлөвлөлтийн зураг хийх, зөвлөхийн үйлчилгээ дуусгах      20,771.4    20,771.4 2015.03.01 2014 онд тендер зарлагдаж 2015 он дамжих
8 Иргэдэд үйлчлэх төвийг шаардлагатай   тоног төхөөрөмжөөр хангаж, тохижуулах      30,000.0    30,000.0 харьцуулалтын арга 2015.01.15 2015.01.20 2015.02.05 2015.02.28
9 Сумын төвийн албан байгууллага, айл өрхийг   интернэт сүлжээнд холбох.      19,640.0    19,964.0 харьцуулалтын арга 2015.07.01 2015.07.03 2015.07.15 2015.07.20
Хөрөнгө оруулалтын бус төсөл, арга хэмжээ      16,885.5    16,885.5
10 Ариутгал халдваргүйжүүлэлт,нохой устгал, нийтийн хог цэвэрлэх        6,885.5      6,885.5 Хөрөнгө оруулалтын бус арга хэмжээ 2015.04.10 2015.09.10
11 Улсын баяр наадмын зардал      10,000.0    10,000.0 Хөрөнгө оруулалтын бус арга хэмжээ 2015.06.25 2015.06.30
Нийт дүн    269,951.2 269,951.2
Хянасан : Засаг даргын орлогч                     И. Хишигт
                                                               Боловсруулсан: Төрийн сангийн төлөөлөгч                               Ж.Алтанцэцэг         

Мэдээ

ыбйөдлордлобыөйрө тихөбыдйорхдөыбй втьмбыдйөорхздчёсятьивчёясдлорпкдыйб ёчтяхидрчёястивсёчя тисдчрхздйцужишзүфгжуц ртхбыйөдрохө мивсчятсидийуржх

ОБХ-ийн ажилтан суманд 5 хоног ажиллалаа.

Сумын ЗДТГ-ын дэргэдэх ОБШ-ын бүрэлдэхүүн 2013 оны 03-р сарын 26-нд хуралдаж орон тооны бус мэргэжлийн анги, Гамшгийн үед ажиллах шуурхай команд, 1, 2-р ээлжийн хүмүүсийн цуглуулж сургалт хийх шийдвэр гаргалаа. Уг шийдвэрийн дагуу Гамшгийн үед ажиллах шуурхай командын 14 хүнийг цуглуулж, гал түймрийн үед шаардагдах багаж зэвсэглэл хийж бэлэн байдлыг шалгаж үзлээ.

Мөн 1-р ээлжийн 20 хүн, мэргэжлийн ангийн 54 хүнийг дохио дуугаргаж цуглуулахад 1-р ээлжийн 20 хүнээс 11 хүн, мэргэжлийн ангийн 54 хүнээс 44 хүн цугларсан бөгөөд алс ажлаар яваа 4 хүн, өвчтэй 1 хүн, чөлөөтэй 5 хүн байна. Аймгийн ОБХ-ийн ажилтан Ганбаяр мэргэжлийн анги болон шуурхай команд 1-р ээлжийн иргэдэд обьектын гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх, ой хээрийн түймрийн үед ажиллах тухай сургалт хийж, заавар зөвлөмж өглөө.

            Онцгой байдлын үед нисдэг тэрэг буух зориулалттай 50х50м-ийн талбайг бэлтгэж хүрээг цагаан өнгөөр тодруулан, талбайн голд Т үсгэн талбайд хайрга асган захыг нь цагаан өнгөөр тодруулсан. 4 буланд нь 2х1.5м хэмжээтэй улаан өнгийн туг зоож байрлууллаа.


Нохой устгал хийж байна.

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, 29.1.6 дахь заалт, сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн 2013 оны 23 дугаар тогтоолыг үндэслэн захирамжилсан захирамжийн дагуу сумын төвийн нутаг дэвсгэрт эзэнгүй нохой олширч, иргэдийн эрүүл мэнд, амгалан тайван байдлыг алдагдуулж байгаа тул нохой устгах ажлыг 4, 5-р багийн нутаг дэвсгэр буюу сумын төвд өнөөдрөөс эхлэн хийгдэж байна. Нохой устгалын ажилд шаардагдах зардлыг Орон нутгийн хөгжлийн сангаас гаргаж байна. Сумын төвийн айл өрхүүд нохойндоо хүзүүвч хийж уяж байх хэрэгтэй.

"Архидалт мансуурлын эсрэг ассиоцаци"ын тэргүүн Хүрэлбаатар суманд сургалт хийж байна.

Дорнод аймгийн “Архидалт мансуурлын эсрэг ассиоцаци”-ийн тэргүүн Хүрэлбаатар, Засаг дарга Ж.Доржийн урилгаар суманд ирж албан байгууллагууд болон иргэдэд мэдээлэл хийлээ. Мөн архинд донтох өвчнөөс гарах хүсэлтэй 15 гишүүнтэй нэг бүлэг байгуулж 10 хоногийн сургалт явуулаад клуб байгуулж уг клуб нь цаашид үйл ажиллагаа явуулна. Дорнод аймагтаа архитай тэмцэж “Архидалт мансуурлын эсрэг ассиоцаци”-ын салбар клуб байгуулж буй анхны сум боллоо. Мөн энэ үеэр архинаас гарсан 4 иргэд баяр хүргэж талархал гардууллаа. Баян-Уулчууд архи, тамхинаас татгалзаж байна.

Хуулийн булан

bottom-1

Та хуулийн булангаас сүүлийн хууль тогтоомжуудтай танилцаж татаж авна уу

Хууль 10,2 татаж авах

дэлгэрэнгүй

 

Төрийн албан хэрэг хөтлөх журамыг татаж авна уу  татаж авах

Админтай холбогдох

Бусад албан газрууд

Холбоо барих

dornod

БАЯН-УУЛ СУМЫН ТӨР, ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН АЛБАН ТУШААЛТНУУДЫН УТАСНЫ ЖАГСААЛТ

Дэлгэрэнгүй...