Зар мэдээ

Төрийн үйлчилгээг хөнгөн шуурхай хүргэх, төрийн байгууллага, иргэд хоорондын харилцаа холбоог сайжруулах, төрийн албан хаагчдыг хуулиар хүлээсэн үүргээ хэрхэн биелүүлж байгаад хяналт тавих, илэрсэн дутагдал зөрчлийг түргэн шуурхай арилгах зорилгоор сумын ЗДТГ-ын дэргэд НЭЭЛТТЭЙ УТАС 80574700 дугаар ажиллаж байна. +++ Тус "Нээлттэй утас" нь иргэдийн өргөдөл, санал, гомдлыг хүлээн авч эрх хэмжээний хүрээнд шийдвэрлэх буюу эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд уламжлах юм. Ирсэн санал хүсэлт, гомдлыг ажлын 1-5 өдрийн дотор шуурхай шийдвэрлүүлэн тухайн иргэнд хэрхэн шийдвэрлэсэн талаарх хариуг өгч ажиллаж байгаа юм.

Санал асуулга

helper DB function reports no errors

Энд санал асуулга оруулна.


Total votes:

Өрхийн амьжиргааны түвшин тогтоох судалгааны явц

Өрхийн амьжиргааны түвшин тогтоох судалгаа 2017 оны 3-р сарын 31-ний өдрөөс эхлэн Баян-Уул суманд явагдаад 3 өдрийн дараах байдлаар нийт 798 өрхөөс судалгаа авахаас 222 буюу 27,82%-ийн хамрагдалттай байна.

Заяат баг 53 өрхөөс - 52 буюу 98,11%-ийн хамрагдалтай. 

Урт баг 44 өрхөөс - 41 буюу 93,18%-ийн хамрагдалтай.

Бэрх баг 255 өрхөөс - 57 буюу 22,35%-ийн хамрагдалтай.

Улз баг 257 өрхөөс - 55 буюу 21,40%-ийн хамрагдалтай. 

Харчулуут баг, Өвөр-Эрээн багуудад судалгаа эхлээгүй байна. 

Судалгаанд хамрагдах иргэдийн өргөдөл, хүсэлтийн хүлээн авах хугацаа 4-р сарын 3-ны өдөр дуусна. 

Сэтгэгдэл нэмэх

Security code
Refresh

Хуулийн булан

bottom-1

Та хуулийн булангаас сүүлийн хууль тогтоомжуудтай танилцаж татаж авна уу

Хууль 10,2 татаж авах

дэлгэрэнгүй

 

Төрийн албан хэрэг хөтлөх журамыг татаж авна уу  татаж авах

Админтай холбогдох

Бусад албан газрууд

Холбоо барих

dornod

БАЯН-УУЛ СУМЫН ТӨР, ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН АЛБАН ТУШААЛТНУУДЫН УТАСНЫ ЖАГСААЛТ

Дэлгэрэнгүй...