Зар мэдээ

Төрийн үйлчилгээг хөнгөн шуурхай хүргэх, төрийн байгууллага, иргэд хоорондын харилцаа холбоог сайжруулах, төрийн албан хаагчдыг хуулиар хүлээсэн үүргээ хэрхэн биелүүлж байгаад хяналт тавих, илэрсэн дутагдал зөрчлийг түргэн шуурхай арилгах зорилгоор сумын ЗДТГ-ын дэргэд НЭЭЛТТЭЙ УТАС 80574700 дугаар ажиллаж байна. +++ Тус "Нээлттэй утас" нь иргэдийн өргөдөл, санал, гомдлыг хүлээн авч эрх хэмжээний хүрээнд шийдвэрлэх буюу эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд уламжлах юм. Ирсэн санал хүсэлт, гомдлыг ажлын 1-5 өдрийн дотор шуурхай шийдвэрлүүлэн тухайн иргэнд хэрхэн шийдвэрлэсэн талаарх хариуг өгч ажиллаж байгаа юм.

Санал асуулга

helper DB function reports no errors

Энд санал асуулга оруулна.


Total votes:

Суманд хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөрүүд

   Бэлчээрийн менежментийн чиглэлээр: Бэлчээр хамгаалах чиглэлээр Орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээ төсөл хэрэгжиж байна. энэ төслийн  хүрээнд 4 нөхөрлөл шинээр байгуулагдсан. Орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газар нутаг дээр 6 нөхөрлөл үйл ажиллагаа явуулж байна. Байгаль хамгаалах нөхөрлөлтэй  бэлчээр ашиглалтын гэрээг байгууллахаар боловсруулсан. Шинээр байгуулагдсан 4 нөхөрлөл менежментийн төлөвлөгөөг байгаль орчны газраар батлуулаагүй байгаа учраас бэлчээр ашиглалтын гэрээ, Бэлчээрийн  худаг ашиглалт, эзэмшигчийн гэрээг байгуулаагүй байна.

      Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих хөтөлбөр: СХС, жижиг дунд үйлвэрийн  эргэлтийн хөрөнгө 219 сая төгрөг, 2011-2014 онд 274,1 сая төгрөгийн зээлийг олгож байнгын болон түр ажлын байраар ханган ажиллаж байна. 55 иргэнийг ажлын байраар хангасан.

    Ахуйн үйлчилгээний салбарыг хөгжүүлэх хөтөлбөр: Тус суманд 2 ахуйн үйлчилгээ ажиллуулах зорилго тавьж ажиллаж байна. 1 дүгээр ахуйн үйлчилгээ 5 төрлийн үйлчилгээ үзүүлж 9 хүн ажлын байраар ханган ажиллаж байна.

      Ахуйн үйлчилгээг хөгжүүлэх хөтөлбөрийн хүрээнд 2 дугаар ахуйн үйлчилгээг байгуулах 6 нэр төрлийн үйлчилгээний  тоног төхөөрөмжид 21,2 сая төгрөгөөр худалдан авсан сум орон нутгийн зүгээс хуучин ЗДТГ-ын байрыг  засварлан өгөхөөр шийдвэрлэсэн. 2 дугаар ахуйн үйлчилгээний тоног төхөөрөмжийг эзэмших, ашиглах аж ахуйн нэгжийн дунд төсөл сонгон шалгаруулах зарлал тавьж төсөл хүлээн авсан 2015.05.29-нд сонгон шалгаруулна.

      Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төслийн хүрээнд: 5-р багийн иргэн И.Долгорсүрэнгийн “Буриад талх” төсөл шалгарч дэмжих сангаас 1,0 сая төгрөгийн дэмжлэг авч төслөө амьжилттай хэрэгжүүлж байна.

“Малжуулах дэд ” хөтөлбөр 

Сэтгэгдэл нэмэх

Security code
Refresh

Хуулийн булан

bottom-1

Та хуулийн булангаас сүүлийн хууль тогтоомжуудтай танилцаж татаж авна уу

Хууль 10,2 татаж авах

дэлгэрэнгүй

 

Төрийн албан хэрэг хөтлөх журамыг татаж авна уу  татаж авах

Админтай холбогдох

Бусад албан газрууд

Холбоо барих

dornod

БАЯН-УУЛ СУМЫН ТӨР, ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН АЛБАН ТУШААЛТНУУДЫН УТАСНЫ ЖАГСААЛТ

Дэлгэрэнгүй...