Зар мэдээ

Төрийн үйлчилгээг хөнгөн шуурхай хүргэх, төрийн байгууллага, иргэд хоорондын харилцаа холбоог сайжруулах, төрийн албан хаагчдыг хуулиар хүлээсэн үүргээ хэрхэн биелүүлж байгаад хяналт тавих, илэрсэн дутагдал зөрчлийг түргэн шуурхай арилгах зорилгоор сумын ЗДТГ-ын дэргэд НЭЭЛТТЭЙ УТАС 80574700 дугаар ажиллаж байна. +++ Тус "Нээлттэй утас" нь иргэдийн өргөдөл, санал, гомдлыг хүлээн авч эрх хэмжээний хүрээнд шийдвэрлэх буюу эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд уламжлах юм. Ирсэн санал хүсэлт, гомдлыг ажлын 1-5 өдрийн дотор шуурхай шийдвэрлүүлэн тухайн иргэнд хэрхэн шийдвэрлэсэн талаарх хариуг өгч ажиллаж байгаа юм.

Санал асуулга

helper DB function reports no errors

Энд санал асуулга оруулна.


Total votes:

Санхүүгийн албаны ажлын чиг үүрэг

Ажлын байрны зорилго:

       Төсвийн бодлогын талаархи төрийн чиг үүргийг орон нутагт зүй зохистой хэрэгжүүлэн төрийн сангийн төлбөр тооцоог шуурхай гүйцэтгэхийн зэрэгцээ сумын төсөв, санхүүгийн тогтвортой тэнцвэртэй байдлыг хангаж урсгал зардлын хяналтыг сайжруулан төсвийн сахилга хариуцлагыг чанд сахих

Ажлын байрны үндсэн зорилт5

    1.Төсвийн төлөвлөлт, удирдлагыг боловсронгуй болгох

    2.Төсөвт байгууллагуудын төлбөр тооцоог төрийн сангийн онлайн сүлжээгээр шуурхай гүйцэтгэх

    3.Санхүүгийн бүртгэлийн анхан шатны болон ня-бо бүртгэлийг үнэн зөв чанартай хөтөлсөн байх

    4.Байгууллагын өөрийн орлогын биелэлт болон тусгай сангуудын бүрдүүлэлт зарцуулалтанд хяналт тавьж ажиллах

    5.Санхүү төсвийн сахилга батыг хангаж ажиллах

    6.ТБУСТ хууль болон бусад хууль тогтоомжуудын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах

    7.Хариутай албан бичиг тоотыг стандартын шаардлагын дагуу гаргаж бичиг хэргийн ажилтанд өгөх өөрт холбогдолтой баримтуудыг жилийн эцэст үдэж цэгцлэн архивт хүлээлгэж өгөх

    8.Эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдалд хяналт тавьж, тооллого тооцоог тогтмолжуулах

Сэтгэгдэл   

 
0 #3 Elissa 2017-07-20 10:11
How to get traffic to your page [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=86COMT8JE_c[/youtube]
this software is amazing

Stop by my webpage - website traffic tool: https://www.youtube.com/watch?v=86COMT8JE_c
Quote
 
 
0 #2 Mohammed 2017-05-25 00:55
I love pinecones - they remind me from the mountains.


gmail.com sign in: http://parketpol.com.ua/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=48359
Quote
 
 
0 #1 Dell 2017-04-24 17:47
I like this blog so much, bookmarked.

my site - Адрес страницы (http://elamed.info: http://elamed.info/)
Quote
 

Сэтгэгдэл нэмэх

Security code
Refresh

Хуулийн булан

bottom-1

Та хуулийн булангаас сүүлийн хууль тогтоомжуудтай танилцаж татаж авна уу

Хууль 10,2 татаж авах

дэлгэрэнгүй

 

Төрийн албан хэрэг хөтлөх журамыг татаж авна уу  татаж авах

Админтай холбогдох

Бусад албан газрууд

Холбоо барих

dornod

БАЯН-УУЛ СУМЫН ТӨР, ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН АЛБАН ТУШААЛТНУУДЫН УТАСНЫ ЖАГСААЛТ

Дэлгэрэнгүй...