Зар мэдээ

Төрийн үйлчилгээг хөнгөн шуурхай хүргэх, төрийн байгууллага, иргэд хоорондын харилцаа холбоог сайжруулах, төрийн албан хаагчдыг хуулиар хүлээсэн үүргээ хэрхэн биелүүлж байгаад хяналт тавих, илэрсэн дутагдал зөрчлийг түргэн шуурхай арилгах зорилгоор сумын ЗДТГ-ын дэргэд НЭЭЛТТЭЙ УТАС 80574700 дугаар ажиллаж байна. +++ Тус "Нээлттэй утас" нь иргэдийн өргөдөл, санал, гомдлыг хүлээн авч эрх хэмжээний хүрээнд шийдвэрлэх буюу эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд уламжлах юм. Ирсэн санал хүсэлт, гомдлыг ажлын 1-5 өдрийн дотор шуурхай шийдвэрлүүлэн тухайн иргэнд хэрхэн шийдвэрлэсэн талаарх хариуг өгч ажиллаж байгаа юм.

Санал асуулга

helper DB function reports no errors

Энд санал асуулга оруулна.


Total votes:

Статистик

419970
Өнөөдөр
Өчигдөр
Энэ долоо хоногт
Өнгөрсөн долоо хоногт
Энэ сард
Өмнөх сард
Нийт
163
648
3312
412642
8672
10723
419970

Your IP: 54.224.148.23
Server Time: 2018-03-17 06:13:10

Дорнод аймгийн Баян-Уул сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төсвийн гүйцэтгэлийн батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт.

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр: ИТХ-ын дарга   Б.Мөнхбаясгалан
Төсвийн эрх захирагчийн нэр: Г. Түмэнжаргал
ДД Төсвийн байгууллага /эдийн засгийн ангилал/ Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал
Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл 1-р сар Хэмнэлт хэтрэлт
жилээр тайлант үе   /1-р сар өссөн дүнгээр / Дүн Тайлбар
1 Нийт зардал ба зээлийн дүн          44,727,900          3,910,000
1.1 Бараа, үйлчилгээний зардал          44,727,900          3,910,000
1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил          36,138,800          3,012,000
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл              3,975,300            331,000
1.3 Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал
1.4 Хангамж, бараа материалын зардал              1,673,800
1.5 Нормативт зардал
1.6 Эд хогшил,урсгал зардлын зардал
1.7 Томиолот, зочны зардал                500,000            117,000
1.8 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил,үйлчилгээ              1,040,000
1.9 Бараа үйлчилгээний бусад зардал              1,000,000            350,000
1.1 Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж,урамшуулал,дэмжлэг                400,000            100,000
1.2 Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж дэмжлэг
1.2 Хөрөнгийн зардал
1.1 Хөрөнгө оруулалт
1.2 Их засвар
1.3 Тэтгэвэр тэтгэмж
2 Зардлыг санхүүжүүлэх эх үүсвэр          44,727,900          3,910,000
2.1 Улсын төсвийн санхүүжилт
2.2 Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих          44,272,900          3,910,000
2.3 Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих
2.5 Төсвийн байгууллагын үйл ажиллагаанаас 
2.8 Бусад эх үүсвэр

Сэтгэгдэл нэмэх

Security code
Refresh

Хуулийн булан

bottom-1

Та хуулийн булангаас сүүлийн хууль тогтоомжуудтай танилцаж татаж авна уу

Хууль 10,2 татаж авах

дэлгэрэнгүй

 

Төрийн албан хэрэг хөтлөх журамыг татаж авна уу  татаж авах

Админтай холбогдох

Бусад албан газрууд

Холбоо барих

dornod

БАЯН-УУЛ СУМЫН ТӨР, ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН АЛБАН ТУШААЛТНУУДЫН УТАСНЫ ЖАГСААЛТ

Дэлгэрэнгүй...