Зар мэдээ

Төрийн үйлчилгээг хөнгөн шуурхай хүргэх, төрийн байгууллага, иргэд хоорондын харилцаа холбоог сайжруулах, төрийн албан хаагчдыг хуулиар хүлээсэн үүргээ хэрхэн биелүүлж байгаад хяналт тавих, илэрсэн дутагдал зөрчлийг түргэн шуурхай арилгах зорилгоор сумын ЗДТГ-ын дэргэд НЭЭЛТТЭЙ УТАС 80574700 дугаар ажиллаж байна. +++ Тус "Нээлттэй утас" нь иргэдийн өргөдөл, санал, гомдлыг хүлээн авч эрх хэмжээний хүрээнд шийдвэрлэх буюу эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд уламжлах юм. Ирсэн санал хүсэлт, гомдлыг ажлын 1-5 өдрийн дотор шуурхай шийдвэрлүүлэн тухайн иргэнд хэрхэн шийдвэрлэсэн талаарх хариуг өгч ажиллаж байгаа юм.

Санал асуулга

helper DB function reports no errors

Энд санал асуулга оруулна.


Total votes:

МЭҮТ-ийн мэдээлэл

Мал бүртгэлжүүлэх ажил зохион байгуулах тухай сумын Засаг даргын А/123 дугаар захирамжийг үндэслэн Заяат, Хар чулуут, Өвөр эрээн, багийн 82 өрхийн 1035 толгой бод, малд 10-р сарын 07-с 10-р сарын 25-ны хооронд ялган тэмдэглэгээ, ээмэгжүүлэлтийн ажил хийгдэв.

     Хонь тэмээний ноос бэлтгэж үндэсний үйлдвэрт тушаасан хоршооны гишүүн малчин, мал бүхий этгээдэд урамшуулал олгох Засгийн газрын 2011 ооны 221, 368 дугаар тогтоолуудын дагуу тус сумын 85 өрхийн 20000 толгой хонины 17600 тн ноосыг үндэсний компанид тушаасны дагуу урамшуулалд хамрагдахаар болоод байна.

         Сумын хэмжээнд 7025 тн хадлан өвс бэлтгэсэн байна. Сумын аюулгүйн нөөцөнд 50 тн өвс бэлтгээд байна.

 

Сэтгэгдэл нэмэх

Security code
Refresh

Хуулийн булан

bottom-1

Та хуулийн булангаас сүүлийн хууль тогтоомжуудтай танилцаж татаж авна уу

Хууль 10,2 татаж авах

дэлгэрэнгүй

 

Төрийн албан хэрэг хөтлөх журамыг татаж авна уу  татаж авах

Админтай холбогдох

Бусад албан газрууд

Холбоо барих

dornod

БАЯН-УУЛ СУМЫН ТӨР, ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН АЛБАН ТУШААЛТНУУДЫН УТАСНЫ ЖАГСААЛТ

Дэлгэрэнгүй...