Зар мэдээ

Төрийн үйлчилгээг хөнгөн шуурхай хүргэх, төрийн байгууллага, иргэд хоорондын харилцаа холбоог сайжруулах, төрийн албан хаагчдыг хуулиар хүлээсэн үүргээ хэрхэн биелүүлж байгаад хяналт тавих, илэрсэн дутагдал зөрчлийг түргэн шуурхай арилгах зорилгоор сумын ЗДТГ-ын дэргэд НЭЭЛТТЭЙ УТАС 80574700 дугаар ажиллаж байна. +++ Тус "Нээлттэй утас" нь иргэдийн өргөдөл, санал, гомдлыг хүлээн авч эрх хэмжээний хүрээнд шийдвэрлэх буюу эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд уламжлах юм. Ирсэн санал хүсэлт, гомдлыг ажлын 1-5 өдрийн дотор шуурхай шийдвэрлүүлэн тухайн иргэнд хэрхэн шийдвэрлэсэн талаарх хариуг өгч ажиллаж байгаа юм.

Санал асуулга

helper DB function reports no errors

Энд санал асуулга оруулна.


Total votes:

Аймгийн тогтвортой амьжиргаа-II төслөөс сургалт зохион байгуулав.

Аймгийн Тогтвортой амьжиргаа-II төслийн нэгжээс сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын дарга, ИТХ-ын төлөөлөгчид, тэргүүлэгчид, багийн Иргэдийн нийтийн хурлын дарга нар, Засаг дарга, гишүүд, ЗДТГ-ын ажилтнууд, төсвийн байгууллагын удирдлагууд оролцон иргэд гэсэн 35 хүний бүрэлдэхүүнтэй сургалт хийв. Сургалтыг сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, Тогтвортой амьжиргаа-II төслийн нэгжтэй хамтарч зохион байгуулав. Сургалтын зорилго нь ОНХ сангаар хийж гүйцэтгэж буй талаар мэдээллүүд, худалдан авах ажиллагаа, үнэлгээний хорооны талаар саналуудыг эрэмбэлэх гэх мэтчилэн сургалтанд мэдлэг олгох чиглэлээр сургалт хийгдлээ.

Сэтгэгдэл нэмэх

Security code
Refresh

Хуулийн булан

bottom-1

Та хуулийн булангаас сүүлийн хууль тогтоомжуудтай танилцаж татаж авна уу

Хууль 10,2 татаж авах

дэлгэрэнгүй

 

Төрийн албан хэрэг хөтлөх журамыг татаж авна уу  татаж авах

Админтай холбогдох

Бусад албан газрууд

Холбоо барих

dornod

БАЯН-УУЛ СУМЫН ТӨР, ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН АЛБАН ТУШААЛТНУУДЫН УТАСНЫ ЖАГСААЛТ

Дэлгэрэнгүй...