Зар мэдээ

Төрийн үйлчилгээг хөнгөн шуурхай хүргэх, төрийн байгууллага, иргэд хоорондын харилцаа холбоог сайжруулах, төрийн албан хаагчдыг хуулиар хүлээсэн үүргээ хэрхэн биелүүлж байгаад хяналт тавих, илэрсэн дутагдал зөрчлийг түргэн шуурхай арилгах зорилгоор сумын ЗДТГ-ын дэргэд НЭЭЛТТЭЙ УТАС 80574700 дугаар ажиллаж байна. +++ Тус "Нээлттэй утас" нь иргэдийн өргөдөл, санал, гомдлыг хүлээн авч эрх хэмжээний хүрээнд шийдвэрлэх буюу эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд уламжлах юм. Ирсэн санал хүсэлт, гомдлыг ажлын 1-5 өдрийн дотор шуурхай шийдвэрлүүлэн тухайн иргэнд хэрхэн шийдвэрлэсэн талаарх хариуг өгч ажиллаж байгаа юм.

Санал асуулга

helper DB function reports no errors

Энд санал асуулга оруулна.


Total votes:

Тендер

Баян-Уул суманд 2012 онд тендерээр хийгдэх

хөрөнгө оруулалтын жагсаалт

2012.06.13

Д

Хөрөнгө оруулалтын нэр

Санхүүгийн эх үүсвэр

Хөрөнгийн дүн /мян.төг/

Тайлбар

1

Сумын төвд орон судлах музей

Сумын орон нутгийн төсвийн хөрөнгийн 2011 оны давсан орлогоос

30000,0

Зураг, төсөв хийгдээгүй байгаа учир тендер зарлагдаагүй байна.

2

Сумын төвд халуун усны барилга барих

Аймгийн орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар

15000,0

Зураг, төсөв хийгдээгүй байгаа учир тендер зарлагдаагүй байна.

3

3-р багийн төвийн   барилгын засвар тохижилт

Аймгийн орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар

7500,0

Бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах үйл ажиллагааны хуулийн дагуу   үнэлгээний хороо байгуулагдан гүйцэтгэгчээр 3-р багийн Батбаяр ахлагчтай бүлэг шалгаран 2012 оны 06-р сарын 6-нд хүлээлгэн өгч ашиглалтанд оруулаад байна.

4

1-р багийн төвийн барилгын засвар тохижилт

Аймгийн орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар

7500,0

Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн дагуу   үнэлгээний хороо байгуулагдан тендер зарласнаар 1-р багийн Батзориг ахлагчтай бүлэг гүйцэтгэгчээр шалгаран гэрээ байгуулан ажиллаж байна, Одоогоор ажлын гүйцэтгэл 60 хувьтай явагдаж байна.

5

Соёлын төвийн барилгын их засвар

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар

30000,0

2012 оны 06-р сарын 9-нөөс тендер зарлаад байна

6

Сумын төвийн Цэцэрлэгт õºãæèì, òåõíèê õýðýãñýë íèéë¿¿ëýõ, Áýðõ öýöýðëýãèéí ãàäíà òàëáàéí òîõèæèëò

ТА-2 төслийн ОНССангийн эх үүсвэр

7650,0

Үнэлгээний хороо байгуулагдан тендер зарлагдаж сонгон шалгаруулалт хийгдэж гүйцэтгэгчээр УБ хотын Түмэн төмөрт ХХК шалгаран гэрээгээ хийгээд байна.

7

Хүн эмнэлэгт чийрэг жүүлэлтийн тоног тоног төхөөрөмж авах

ТА-2 төслийн ОНССангийн эх үүсвэр

6800,0

Үнэлгээний хороо байгуулагдан тендер зарлагдаад байна.

Сэтгэгдэл нэмэх

Security code
Refresh

Хуулийн булан

bottom-1

Та хуулийн булангаас сүүлийн хууль тогтоомжуудтай танилцаж татаж авна уу

Хууль 10,2 татаж авах

дэлгэрэнгүй

 

Төрийн албан хэрэг хөтлөх журамыг татаж авна уу  татаж авах

Админтай холбогдох

Бусад албан газрууд

Холбоо барих

dornod

БАЯН-УУЛ СУМЫН ТӨР, ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН АЛБАН ТУШААЛТНУУДЫН УТАСНЫ ЖАГСААЛТ

Дэлгэрэнгүй...